Zásady MVS a výpůjčky ze zahraničí (MMVS)

Zásady MVS a výpůjčky ze zahraničí (MMVS)

Zásady Meziknihovní výpůjční služby (MVS) a výpůjčky ze zahraničí (MMVS)

  • Knihovna zprostředkovává prostřednictvím MVS a MMVS pouze literaturu, která odpovídá profilu studia na PF UK a není součástí knihovního fondu Knihovny PF UK
  • MVS a MMVS je poskytována bezplatně, žadatel je ovšem povinen hradit náklady, které knihovně v souvislosti s touto službou vzniknou. Jedná se zpravidla o poplatky stanovené dožádanou knihovnou, poštovné apod.
  • Vyřizovány budou požadavky, které budou vybaveny alespoň minimálním souborem údajů k identifikaci publikace. Minimum údajů představuje: autor, název, místo vydání, nakladatel, rok vydání.
  • Doba potřebná k zajištění publikace z knihoven v ČR je tři až šest týdnů, ze zahraničí šest týdnů až tři měsíce.
  • Publikace zprostředkované MVS a MMVS se půjčují pouze prezenčně (do studovny Knihovny PF UK).