Týmová studovna

Týmová studovna

Rezervace týmové studovny

Pravidla užívání týmové studovny

Týmová studovna

 1. Týmovou studovnu lze využívat výhradně pro studijní účely, vědeckou práci, školní týmové projekty a akce pořádané knihovnou.
 2. Týmová studovna je vybavena připojením k elektrické síti a wi-fi připojením.
 3. Týmovou studovnu mohou využívat pouze registrovaní uživatelé knihovny po předložení průkazu Univerzity Karlovy.
 4. Rezervaci týmové studovny lze provést na www stránkách knihovny nebo u pracovníků knihovny, a to osobně nebo telefonicky.
 5. Týmovou studovnu je možné rezervovat maximálně dva týdny předem.
 6. Při rezervaci je nutné uvést jméno kontaktní osoby, počet členů skupiny a časové údaje.
 7. Rezervace se provádí v hodinových blocích, maximálně dvou po sobě jdoucích.
 8. Pokud není týmová studovna zadána jinou skupinou, lze pobyt prodloužit. Prodloužení provádí obsluha u výpůjčního pultu.
 9. Nedostaví-li se uživatel v určený čas, je rezervace studovny po 15 minutách zrušena.
 10. Klíč od týmové studovny vydává služba u referenčního pultu, po ukončení pobytu se klíč vrací na stejném místě.
 11. Je zakázáno vynášet klíč mimo prostor knihovny. Při neodevzdání nebo ztrátě klíče hradí uživatel náklady vzniklé v souvislosti s výměnou zámků.
 12. Uživatel je povinen zkontrolovat týmovou studovnu při převzetí a případné závady nahlásit službě u výpůjčního pultu.
 13. Není povoleno vnášet do týmové studovny potraviny a nápoje (vyjma čirých nealkoholických nápojů v uzavíratelných obalech).
 14. Pracovníci knihovny jsou oprávněni kdykoliv vstoupit do týmové studovny. Při porušení pravidel mohou uživatele ze studovny vykázat.