Zaměstnanci

Zaměstnanci

Mgr. Radka Kovářová

Mgr. Radka KOVÁŘOVÁ

ředitelka knihovny

Kontakt:

e-mail: kovarova@prf.cuni.cz

telefon: 221 005 214

místnost č. 8

 

ODDĚLENÍ ZPRACOVÁNÍ FONDŮ

Mgr. Pavla Tošnerová

Mgr. Pavla TOŠNEROVÁ

Agenda: vedoucí oddělení, akvizice (knihy)

Kontakt:

e-mail: tosnerova@prf.cuni.cz

telefon: 221 005 218

místnost č. 11

Doris Hadrabová

Doris HADRABOVÁ

Agenda: katalogizace, vysokoškolské kvalifikační práce

Kontakt:

e-mail: hadrabov@prf.cuni.cz

telefon: 221 005 216

místnost č. 10

Mgr. Jana Hrčková

Mgr. Jana HRČKOVÁ

Agenda: katalogizace, výpůjční a referenční služby

Kontakt:

e-mail: hrckova@prf.cuni.cz

telefon: 221 005 476

místnost č. 10

Mgr. Sára MATIČKOVÁ

Agenda: akvizice a katalogizace časopisů, koordinace digitalizace fondu, správa sociálních sítí

Kontakt:

e-mail: sara.matickova@prf.cuni.cz

telefon: 221 005 477

místnost č. 7

 

ODDĚLENÍ SLUŽEB ČTENÁŘŮM

Markéta Vlnasová

Markéta VLNASOVÁ

Agenda: vedoucí oddělení, řízení a organizace výpůjčního protokolu, meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby

Kontakt:

e-mail: vlnasova@prf.cuni.cz

telefon: 221 005 213

místnost č. 9

Mgr. Renata Bočková

Mgr. Renata BOČKOVÁ

Agenda: informační a referenční služby

Kontakt:

e-mail: bockovar@prf.cuni.cz

telefon: 221 005 223

místnost č. 028

Jitka Hermannová

Jitka HERMANNOVÁ

Agenda: výpůjční a referenční služby, knihovnicko-informační služby pro uživatele se speciálními potřebami

Kontakt:

e-mail: hermanno@prf.cuni.cz

telefon: 221 005 221

místnost č. 030

Eva Charvátová

Eva CHARVÁTOVÁ

Agenda: výpůjční a referenční služby

Kontakt:

e-mail: charvato@prf.cuni.cz

telefon: 221 005 222

místnost č. 029

Bc. Karla ŠIMÍKOVÁ

Bc. Karla ŠIMÍKOVÁ

Agenda: výpůjční a referenční služby

Kontakt:

e-mail: karla.simikova@prf.cuni.cz

telefon: 221 005 223

místnost č. 028

 

ODDĚLENÍ EIZ

Mgr. Petr MATIČKA

Agenda: zástupce ředitelky, správa e-zdrojů, správa webu a sociálních sítí

Kontakt:

e-mail: matickap@prf.cuni.cz

telefon: 221 005 259

místnost č. 9

Mgr. Veronika Konvalinková

Mgr. Veronika KONVALINKOVÁ

Agenda: digitalizace fondu

Kontakt:

e-mail: konvalinkova@prf.cuni.cz

telefon: 221 005 218

místnost č. 11

Mgr. Dana Vykoukalová

Mgr. Dana VYKOUKALOVÁ

Agenda: koordinace dokumentační činnosti, rešeršní služby

Kontakt:

e-mail: vykoukad@prf.cuni.cz

telefon: 221 005 260

místnost č. 7