Časopisy

Časopisy

Časopisy, které knihovna odebírá, jsou vystaveny ve studovnách v jednotlivých boxech. Z kapacitních důvodů se do volného výběru dávají časopisy tzv. běžného ročníku, to znamená časopisy vydané v příslušném kalendářním roce. Svázané ročníky časopisů jsou umístěné ve skladišti a ve Studovně I. Ze skladiště jsou vydávané na objednávku.

Svázané ročníky sbírek zákonů, soudních judikatur a nejvíce využívaných českých časopisů jsou uloženy ve Studovně I.

Princip rozdělení časopisů do studoven je stejný jako u knih. Podle obsahového zaměření jsou časopisy rozděleny do studovny I nebo studovny II následujícím způsobem:

  • Studovna I - časopisy obecnější povahy, dále sbírky zákonů, věstníky apod.
  • Studovna II - časopisy vázané na jednotlivé právní obory.

Přehled periodik a jejich rozdělení do jednotlivých studoven je k dispozici také u služby v knihovně.

Ukončený odběr periodik

V této složce najdete odkazy i na e-časopisy licencované a volné.