České časopisy

České časopisy

2024

A

B

C

Č

D

E

F

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

VYSVĚTLIVKY K ULOŽENÍ ČASOPISŮ

  • stud.1 - studovna nalevo od vchodu do knihovny
  • stud.2 - studovna vpravo od vchodu do knihovny
  • R - regál
  • S - skříň s časopisy

Přímý i vzdálený přístup / direct and remote accessPřímý i vzdálený přístup k plným textům / direct and remote access to the full text

Přímý přístup / direct accessPřímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access

Volný přístup / open accessVolný přístup / open access

NÁZEV

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

A

     
Acta Iuridica Olomucensia

Volný přístup / open access

stud.1/S  
Acta MUP

Volný přístup / open access

stud.1/R  
Acta Universitatis Carolinae: Iuridica

Volný přístup / open access

stud.1/S CI-516
Ad notam

Volný přístup / open access

stud.2 CI-765
A / Věda a výzkum

Volný přístup / open access

stud.1/S  
Antitrust   stud.2 CII-406
Nahoru / Up      

B

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Bankovnictví   stud.2  
Bezpečnostní teorie a praxe

Volný přístup / open access

stud.2 CI-833
Bulletin advokacie

Volný přístup / open access

stud.2 CI-495
Bulletin Komory daňových poradců

Volný přístup / open access

stud.1/R  
Bulletin Národní protidrogové centrály   stud.2  
Nahoru / Up      

C

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Common Law Review

Přímý i vzdálený přístup / direct and remote access

stud.1/R  
Nahoru / Up      

Č

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Časopis Matice moravské   stud.1/S CI-373
Časopis pro právní vědu a praxi

Volný přístup / open access

stud.1/S CI-769
České právo životního prostředí

Volný přístup / open access

stud.2 CI-826
Československá psychologie (od r. 2019 pouze online)

Přímý i vzdálený přístup / direct and remote access

stud.1/S CI-555
Český časopis historický

Volný přístup / open access

stud.1/S CI-304
Nahoru / Up      

D

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Daně a finance   stud.2 CI-786
Daně a právo v praxi Přístup ikonou z PC na PF UK stud.2 CII-397
Dějiny a současnost   stud.1/S  
Duševní vlastnictví

Volný přístup / open access

stud.2  
Nahoru / Up      

E

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Ekonom   stud.1/S  
Euro   stud.1/S  
Nahoru / Up      

F

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Finance a úvěr

Volný přístup / open access

stud.2 CII-241
Finanční, daňový a účetní bulletin Přístup ikonou z PC na PF UK stud.2  CI-797
Forum

Volný přístup / open access

stud.1/S  
Nahoru / Up      

I

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

International and Comparative Law Review

Volný přístup / open access

stud.1/S  
Nahoru / Up      

J

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Judikatura Evropského soudního dvora (od r. 2023 pouze online) Přístup ikonou z PC na PF UK stud.1/S CI-814
Jurisprudence

Přímý i vzdálený přístup / direct and remote access

stud.2 CI-764
Nahoru / Up      

K

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Komorní listy

Volný přístup / open access

stud.2  
Kriminalistika   stud.2 CI-602
Nahoru / Up      

L

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

The Lawyer quarterly

Volný přístup / open access

stud.1/S CI-207
Nahoru / Up      

M

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Metodické aktuality   stud.1 CI-840
Moderní obec   stud.2 CI-800
Nahoru / Up      

N

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Národní pojištění (od r. 2020 nevychází)   stud.2 CI-677
Naše společnost (od r. 2020 nevychází)

Volný přístup / open access

stud.1/S  
Newsletter IVK

Volný přístup / open access

stud.1/R  
Nahoru / Up      

O

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Obec a finance

Volný přístup / open access

stud.2 CII-386
Obchodněprávní revue

Přímý i vzdálený přístup / direct and remote access

stud.2 CII-401
Obchodní právo Přístup ikonou z PC na PF UK stud.2 CI-758
Odpady   stud.2  
Ochrana přírody

Volný přístup / open access

stud.2  
Nahoru / Up      

P

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Politická ekonomie

Volný přístup / open access

stud.1/S CI-224
Práce a mzda Přístup ikonou z PC na PF UK stud.2 CI-261
Pravněhistorické studie

Volný přístup / open access

stud.1 7812
Právnické listy

Volný přístup / open access

stud.1/R  
Právní rádce   stud.1/S CI-775
Právní rozhledy Přímý i vzdálený přístup / direct and remote access stud.1/S CI-757
Právník

Přímý i vzdálený přístup / direct and remote access

stud.1/S CI-207
Právo a bezpečnost

Volný přístup / open access

stud.1/R  
Právo a rodina Přístup ikonou z PC na PF UK stud.2 CI-815
Právo v přepravě a zasílatelství (od r. 2023 pouze online) Přístup ikonou z PC na PF UK stud.2  
PrímaLEX

Volný přístup / open access

stud.1/S  
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva   stud.1/S CI-810
Nahoru / Up      

R

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Revue církevního práva

Volný přístup / open access

stud.1/S CI-802
Revue pro právo a technologie

Volný přístup / open access

stud.2  CII-403
Rodinné listy (od r. 2023 pouze online) Přístup ikonou z PC na PF UK stud.2  CII-402
Nahoru / Up      

S

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Sbírka instrukcí a sdělení MS ČR

Volný přístup / open access

stud.1/S CII-302
Slovanský přehled

Volný přístup / open access

stud.1/S CI-112
Sociologický časopis (od r. 2019 pouze online)

Volný přístup / open access

stud.1/S CI-560
Sondy   stud.1/S  
Soudce : profesní časopis soudců a soudů ČR (od r. 2022 pouze online) Přístup ikonou z PC na PF UK stud.2 CII-399
Soudní rozhledy Přímý i vzdálený přístup / direct and remote access stud.2 CI-770
Soudobé dějiny

Volný přístup / open access

stud.1/S  
Soukromé právo Přístup ikonou z PC na PF UK stud.2  
Správní právo

Volný přístup / open access

stud.2 CI-611
Statistika & my

Volný přístup / open access

stud.1/S  
Státní zastupitelství (od r. 2023 pouze online) Přístup ikonou z PC na PF UK stud.2 CII-394
Stavební právo: bulletin

Volný přístup / open access

stud.2  
Nahoru / Up      

T

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Trestněprávní revue Přímý i vzdálený přístup / direct and remote access stud.2 CII-393
Trestní právo (od r. 2023 pouze online) Přístup ikonou z PC na PF UK stud.2 CI-771
Nahoru / Up      

U

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Účetnictví   stud.2 CII-238
Ústřední věstník České republiky

Volný přístup / open access

stud.1/S CII-296
Nahoru / Up      

V

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Veřejná správa   stud.2 CII-22
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Volný přístup / open access

stud.1/S CII-35
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR

Volný přístup / open access

stud.1/S CI-644
Věstník Národního bezpečnostního úřadu

Volný přístup / open access

stud.1/S CII-391
Vlastivědný věstník moravský   stud.1/S CI-485
Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva(od r. 2023 pouze online) Přístup ikonou z PC na PF UK stud.2 CI-798
Výběr důležitých rozhodnutí ESLP pro justiční praxi Přístup ikonou z PC na PF UK stud.1/S 9069
Výrobní družstevnictví

Volný přístup / open access

stud.1/R  
Nahoru / Up      

Z

PŘÍSTUP

ULOŽENO

SIGNATURA

Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí   stud.1/S  
Zpravodaj Jednoty českých právníků   stud.1/R  
Nahoru / Up