Služby

Služby

Knihovna Právnické fakulty UK je specializovaným pracovištěm fakulty pro poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Základní služby jsou poskytovány bezplatně, zpoplatnění vybraných druhů služeb je v souladu s § 4 zák. č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Knihovna poskytuje uživatelům tyto typy služeb:

  • Výpůjční služby – prezenční, absenční a meziknihovní
  • Půjčování čteček
  • Reprografické služby
  • Rešeršní služby
  • Referenční a poradenské služby
  • Služby pro zrakově postižené

Konkrétní podmínky půjčování jsou uvedeny v Knihovním a výpůjčním řádku Univerzity Karlovy, Provozním řádu knihovny PF UK, ceny placených služeb jsou stanoveny Ceníkem poplatků a dokumentem Výše úhrad nákladů.

Související odkazy