Speciální služby

Speciální služby

Služby pro studenty se speciálními potřebami:

  • zvětšování textu a obrazu – pomocí programů, které jsou nainstalovány na PC v knihovně
  • zvukový výstup – text je v digitální podobě zobrazován na displeji počítače, ze kterého je speciálním programem (Jaws) přečten do sluchátek.
  • digitalizace textů – k digitalizaci textů požadovaných studenty PF UK jsou využívány služby pracoviště Carolina - střediska digitalizace studijních zdrojů. Kontaktní osobou je PhDr. Lenka Dobešová (lenka.dobesova@ruk.cuni.cz). Knihovna PF UK pracovišti zapůjčuje materiály potřebné k výuce a po dohodě se studentem provádějí vlastní digitalizaci.
  • výpůjční služby – lze domluvit i individuální rozšíření výpůjčních služeb
  • půjčování diktafonů a čteček e-knih

Kontaktní osoba:

Jitka Hermannová, tel. 221 005 221, e-mail: hermanno@prf.cuni.cz – termín návštěvy je třeba domluvit si předem. U Jitky Hermannové získáte informace o dalších možnostech a službách poskytovaných studentům se zrakovým postižením.

Dostupnost a doprava:

Budova PF UK se nachází v centru města, nejbližší stanicí metra je Staroměstská na trase A (není bezbariérová). U fakulty staví tramvaj č. 17 a autobus č. 207. Pro směr ke stanici Staroměstská je nástupiště přímo před budovou, v opačném směru je zastávka v ulici 17. listopadu. Po předchozím ohlášení je možné parkovat přímo uvnitř objektu, odkud vede výtah do všech pater budovy. Vjezd je vraty z ulice 17. listopadu.

Budova PF UK:

Vstup do budovy je z náměstí Curieových (hlavní vstup), disponuje akustickým majáčkem pro osoby se zrakovým postižením. Fyzická přístupnost je omezena schodišti před budovou (7-12 schodů). Bezbariérový vstup / vjezd je k dispozici vraty z ulice 17. listopadu. Zde je třeba zazvonit na vrátného, případně ho kontaktovat na tel. čísle 774 008 029. Ze dvora je přístup k výtahu. Schody ve vstupní hale a v chodbě jsou řešeny rampami. K vyjetí do všech pater budovy (včetně menzy) slouží výtah v levém křídle budovy. Bezbariérové sociální zařízení je v přízemí.

Knihovna:

Nachází se v přízemí v zadní části budovy. Hlavní vstup je z pravého křídla, další přístup se nachází na konci levého křídla vpravo, je označen symbolem vozíčkáře. Personál knihovny dveře otevře po přivolání interkomem. V knihovně je momentálně mimo provoz výtah mezi jednotlivými patry. Další informace o bezbariérovém provozu v knihovně poskytne služba ve studovně.

Přístup do knihovny pro zrakově postižené studenty je možný hlavním vstupem (pravé křídlo budovy, dveře č. 12). Při první návštěvě knihovny oslovte službu, která provede instruktáž o pohybu v knihovně.

Kontakty:

Univerzita Karlova

Právnická fakulta - knihovna

náměstí Curieových 7

116 40 Praha 1

vedoucí: Mgr. Radka Kovářová, tel. 221 005 214