E-zdroje

E-zdroje

Přístup do licencovaných e-zdrojů

  • Přímý přístup – je vázán na IP adresu, zdroje jsou automaticky zpřístupněny na všech zařízeních připojených do počítačové sítě Právnické fakulty UK.

 

  • Vzdálený přístup – zpřístupní zdroje z libovolného místa na základě přihlášení přes Centrální autentizační službu UK (CAS). Odkazy EZproxy nebo Shibboleth určují typ autentizační metody.

Využívání licencovaných e-zdrojů

Využívání zdrojů je vázáno na podmínky definované v příslušných licenčních smlouvách. Uživatel se zavazuje, že bude tyto podmínky respektovat. Jedná se především o dodržování následujících zásad:

  • data je povoleno využívat výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele,
  • není povoleno systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah e-zdroje nebo jeho podstatné části, zejména kopírovat celá čísla elektronických časopisů,
  • získaná data nelze dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám.

Rychlý přístup