O nás

O nás

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy je hlavním pracovištěm školy pro poskytování knihovnicko-informačních služeb. Slouží nejen učitelům a studentům fakulty, ale též široké veřejnosti. Od roku 2021 používá knihovna integrovaný knihovní systém Alma.

Čtenáři mají k dispozici přístup k Internetu a k řadě e-zdrojů, např. k systémům právních informací (ASPI, Beck-onlineCODEXIS). Prostřednictvím knihovny PF UK lze využívat i databáze přístupné pro UK v rámci projektu Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy. Přístup k databázím je diferencovaný podle kategorií uživatelů. Pro snazší práci s databázemi je studentům a zaměstnancům PF UK na webu knihovny k dispozici nové vyhledávací okno, které umožňuje z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním paralelně prohledávat české a zahraniční databáze z oboru právo, které jsou na UK.

Kontakty

Adresa

Univerzita Karlova

Právnická fakulta - knihovna

náměstí Curieových 7

116 40 Praha 1

Plánek budovy PF UK s knihovnou

Knihovna nabízí

  • 180 000 svazků převážně právnické literatury
  • 224 titulů periodik předplácených ročně
  • 200 studijních míst
  • 19 osobních počítačů s připojením na Internet
  • 1 samoobslužná kopírka, 3 tiskárny (z toho 1 barevná), 3 skenery
  • počítačové pracoviště pro zrakově postižené studenty

Související odkazy

Členství v odborných spolcích

  • SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky)
  • SDRUK (Sdružení knihoven ČR)