E-přihláška k využívání služeb knihoven UK

E-přihláška k využívání služeb knihoven UK

K využívání služeb knihoven UK je nutné mít jeden z průkazů UK, který je možné získat ve výdejním centru, na PF UK se nachází v místnosti č. 6 (přepážka 13) v přízemí budovy. Jakmile máte k dispozici průkaz UK, můžete se jednou registrací přihlásit do všech knihoven UK vyplněním e-přihlášky.

E-PŘIHLÁŠKA

Vyplněním e-přihlášky dáváte souhlas s dodržováním Knihovního a výpůjčního řádu Univerzity Karlovy a s poskytnutím osobních údajů. Před vyplněním e-přihlášky budete vyzváni k přihlášení přes Centrální autentizační službu UK (k přihlášení je potřeba znát své číslo osoby a mít platné heslo). Po přihlášení se Vám zobrazí Vaše aktuální osobní údaje. Pokud Vaše kontaktní údaje nejsou aktuální, je nutné je změnit v systému WhoIS (sekce Možnosti: Moje osobní a kontaktní údaje). Pro změnu trvalé adresy je nutné navštívit studijní / personální oddělení Vaší fakulty.

Uživatelé s Průkazem externího uživatele UK

Pokud se Vám po přihlášení přes CAS Vaše osobní údaje v e-přihlášce nezobrazí a máte Průkaz externího uživatele služeb, musíte nejprve osobně zajít do kterékoliv knihovny UK, kde Vám osobní údaje do systému doplní.

NOVÍ UŽIVATELÉ: zadávejte si adresu do systému hned při vytváření průkazu, usnadníte si tím registraci!

E-zdroje jsou zpřístupňovány uživatelům v souladu s licenčními podmínkami. Zdroje dostupné pro externí uživatele naleznete zde.