Katalogy

Katalogy

Katalog je v každé knihovně nejdůležitějším nástrojem orientace. Obvykle se jedná o soubor několika katalogů, který vznikl historicky a jeho jednotlivé části mohou na sebe navazovat nebo se překrývat. Knihovna PF UK disponuje následujícími katalogy:

  • elektronický katalog - v současné době hlavní vyhledávací nástroj knihovny. Obsah tvoří nové přírůstky od roku 1993 do současnosti a výběrově žádaná literatura retrospektivně zkatalogizovaná. Od 1. září 2021 je Katalog PF UK součástí centrálního vyhledávače UKAŽ.
  • lístkový katalog jmenný (generální) – obsahuje podle jmen autorů abecedně řazené záznamy od roku 1950 do 31.12.2003 a je uložen v Učitelské studovně.