Právnické zdroje

Právnické zdroje

Případné problémy s přístupem do e-zdrojů hlaste na e-mail: matickap@prf.cuni.cz. Vždy uveďte své číslo osoby (UKČO), usnadníte tím vyřešení problému.

Zařazení e-zdroje ve vyhledávači UKAŽ:

UKAŽ

 

 A 

 B 

 C 

 E 

 H 

 I 

 K 

 L 

 M 

 O 

 W 

ASPI

Není v UKAŽ

  • ASPI Online - přímý i vzdálený přístup - pro přístup k plným textům je třeba se přihlásit
  • Klasické ASPI (desktopové): ikonou z plochy na počítačích PF UK

Popis: ASPI Online i desktopová verze nabízí kompletní Sbírku zákonů od roku 1918 a předpisy EU, českou judikaturu a judikaturu EU, přes 100 autorských komentářů k právním předpisům, vybranou literaturu a některá odborná periodika. ASPI Online navíc nabízí pro rychlou orientaci v tématech korporátního práva, insolvence, samosprávy, pracovního práva, veřejných zakázek nebo ochrany osobních údajů tematické rozcestníky – ASPI Průvodce. Pro grafické zobrazení postupů podle právních předpisů pak mohou studenti a zaměstnanci využít ASPI Navigátor.

BECK-ONLINE CZ PLUS

Není v UKAŽ

Popis: Beck-online je právním informačním systémem, který svým uživatelům zpřístupňuje nejen denně aktualizované právní předpisy, ale také veškerou oficiální judikaturu nejvyšších soudů ČR a velké množství judikatury a periodické i neperiodické literatury nakladatelství C. H. Beck, která je s legislativou důsledně provázána.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)

BECK-ONLINE DE

Není v UKAŽ

Popis: Die Datenbank a Die Studienliteratur jsou německé právní specializované databáze nakladatelství C. H. Beck.

CAMBRIDGE CORE

Je v UKAŽ

Popis: zpřístupňuje výběr e-knih i e-časopisů z oblasti sociálních, humanitních, právních, přírodních, lékařských a technických věd. Do trvalého nákupu bylo na UK zakoupeno 144 e-knih, z toho nemalá část je zaměřena na obor právo.

Více informací na PEZ

CODEXIS

Není v UKAŽ

Popis: CODEXIS ACADEMIA je národní a evropský právní systém. Obsahuje právní předpisy ČR, judikaturu ČR, předpisy ES / EU, judikaturu soudních institucí ES / EU a odbornou právní a ekonomickou literaturu.

Více informací o systému CODEXIS

ELGAR ONLINE

Je v UKAŽ

Popis: v rámci kolekcí e-knih LAW 2014 - 2023 jsou přístupné plné texty publikací z práva a příbuzných oborů. Nově jsou přístupné kolekce Social and Political Science 2018 - 2021.

Více informací na PEZ

EU LAW LIVE

Není v UKAŽ

Popis: informační platforma, která denně zveřejňuje informace pokrývající nejnovější vývoj související s právem Evropské unie, a to ve formě zpráv, analýz, statistik a podcastů. Pro správné fungování stránky je potřeba souhlasit s tzv. technickými cookies.

Více informací

EUR-LEX

Není v UKAŽ

Popis: EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právním předpisům Evropské unie a jiným dokumentům, které se považují za veřejné. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí řadu možností vyhledávání.

Více informací o systému EUR-Lex

HEIN ONLINE

Je v UKAŽ

Popis: americká databáze právních časopisů a ostatních dokumentů firmy William S. Hein & Co., Inc. Databáze je přístupná pouze v angličtině, časopisy je možné prohlížet v textové nebo obrázkové podobě (naskenované jednotlivé stránky). Vyhledávání je fulltextové nebo prostřednictvím rejstříků (Název časopisu, Autor, Název článku).

Více informací na PEZ

INTERNATIONAL ENCYCLOPAEDIA FOR RELIGION

Není v UKAŽ

Producent: Kluwer Law International

Více informací na IELaws

INVESTMENT ARBITRATION REPORTER

Není v UKAŽ

Popis: IAReporter je zpravodajská a analytická služba sledující mezinárodní arbitráže.

Více informací

KLUWER ARBITRATION

Je v UKAŽ

Popis: Kluwer Arbitration je přední světový zdroj pro materiály spojené s mezinárodní arbitráží. Databáze obsahuje komentáře odborníků, konvence, judikaturu, právní předpisy, investiční rozhodčí materiály a praktické nástroje.

KLUWER COMPETITION LAW

Je v UKAŽ

Popis: Kluwer Competition Law nabízí sbírku materiálů pokrývající evropské a mezinárodní soutěžní právo.

KLUWER LAW ONLINE JOURNALS

Je v UKAŽ

Popis: Kluwer Law Online Journals je kolekce plnotextových časopisů z oblasti práva. Producentem je Kluwer Law International. 

Zpřístupněné časopisy:

  • Air and Space Law
  • Common Market Law Review
  • EC Tax Review
  • European Foreign Affairs Review
  • Intertax

Více informací na Kluwer Law

LEGAL SOURCE

Je v UKAŽ

Popis: významná databáze z oblasti práva, která se zabývá aktuálními otázkami, studiemi, myšlenkami a trendy v právním světě. Pokrývá literaturu od roku 1887 a obsahuje více než 1 100 fulltextových časopisů a celkem 2,2 milionu záznamů časopisů, článků, univerzitních publikací, recenzí knih, recenzí právních předpisů atd. Producent: EBSCO.

Více informací na PEZ

LEX GALAXY

Není v UKAŽ

  • Přístup do databáze: ikonou z plochy na počítačích PF UK

Popis: originální právní informační systém o českých právních dokumentech od roku 1784 včetně historických právních památek. Obsahuje elektronickou sbírku zákonů a souvisejících dokumentů s možností hledání podle mnoha kritérií s různými možnostmi zobrazování. Navazuje na systém Legsys.

MAX PLANCK ENCYCLOPEDIA OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW ONLINE

Není v UKAŽ

Popis: online encyklopedie mezinárodního práva veřejného. Jedná se o obsáhlé dílo pokrývající stěžejní témata mezinárodního práva a zachycující nejnovější vývoj oboru. Autory jsou přední odborníci z celého světa.

Více informací na Oxford University Press

OXFORD HANDBOOKS ONLINE - LAW

Je v UKAŽ

Popis: Oxford Handbooks Online - Law přináší 59 příruček z různých oblastí práva a více než 2400 článků. K dispozici máme kolekce: LAW 2017 až 2021.

Více informací na Oxford University Press

WESTLAW

Není v UKAŽ

Popis: právnická databáze pro rychlou vyhledávací službu o právu v západních zemích. Databáze je přístupná pouze v angličtině.

Více informací o Westlaw

WORLD LEGAL INFORMATION INSTITUTE

Není v UKAŽ

Popis: volný, nezávislý a neziskový přístup k celosvětovému právu. K dispozici je 1829 databází z 123 jurisdikcí prostřednictvím 14 institutů právních informací.