Půjčování čteček

Půjčování čteček

Knihovna PF UK nabízí možnost zapůjčení čteček e-knih Amazon Kindle Paperwhite 3. Čtečky si mohou půjčovat pouze studenti prezenčního studia, interní doktorandi a interní zaměstnanci PF UK. Jeden uživatel může mít současně půjčenou jednu čtečku.

Podmínky výpůjčky

  • řídí se Smlouvou o výpůjčce elektronického zařízení, provozním a výpůjčním řádem a občanským zákoníkem
  • podpisem smlouvy se uživatel zavazuje k dodržení podmínek užití zapůjčeného elektronického zařízení
  • výpůjční doba je stanovena na 14 dní, výpůjčku lze jednou prodloužit
  • čtečka se vrací v knihovně u výpůjčního pultu v plně funkčním stavu, včetně příslušenství a s vymazaným obsahem, v nabitém stavu

Jak si půjčit čtečku

Čtečky se půjčují jako knihy, naleznete je v online katalogu vyhledáním termínu "čtečky" v poli – slova v názvu. Vybranou čtečku si vyzvednete v knihovně u výpůjčního pultu, pokud je čtečka již vypůjčená, rezervujete si ji stejně jako knihu v online katalogu. Čtečka se půjčuje bez vloženého obsahu. Informace o tom, které e-knihy si můžete stahovat, najdete na našem webu v oddílech Licencované e-knihy a Volné e-knihyPokuty za porušení pravidel jsou uvedeny ve smlouvě o výpůjčce elektronického zařízení.

Související odkazy