Rešeršní služby

Rešeršní služby

Pro uživatele knihovny zajišťujeme soupis literatury na dané téma z českých i zahraničních zdrojů. Tvorba rešerše je placená služba, cena je stanovena v dokumentu Výše úhrad nákladů. Pro zadání rešerše je třeba vyplnit objednávkový formulář a složit zálohu ve výši 150,- Kč.

Pokud žadatel o rešerši není studentem Univerzity Karlovy, je potřeba nechat si zhotovit průkaz externího uživatele služeb UK.

Zajišťuje:

Mgr. Dana Vykoukalová, PF UK - odd. dokumentace, přízemí, č. dveří 7, tel.: 221 005 260, e-mail: dokumentace@prf.cuni.cz

Související odkazy