Výše úhrad nákladů

Výše úhrad nákladů

Příloha k opatření děkana č. 1/2020 - Provozní řád knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy

1)

za administrativní úkon spojený s evidencí jednorázového vstupu do knihovny

20 Kč

2)

zadání rešerše uživatelem knihovny jiným než zaměstnancem zařazeným na fakultě

150 Kč za první započatou hodinu a 40 Kč za každou další započatou čtvrthodinu práce rešeršéra

3)

nevrácení klíčku od úložné skříňky do uzavření knihovny

100 Kč

4)

ztráta klíčku od úložné skříňky

200 Kč

5)

nevrácení nebo ztráta klíče od týmové studovny

do výše nákladů za výměnu zámků