Kvalifikační práce

Kvalifikační práce

Knihovna PF UK spravuje fond vysokoškolských kvalifikačních prací (dále jen VŠKP) - diplomových, rigorózních a disertačních. Ve fondu knihovny jsou VŠKP v papírové podobě uchovávány vždy posledních 5 let, starší práce jsou předávány do Archivu UK. Od 1. ledna 2006 předepisuje novela vysokoškolského zákona všem vysokým školám povinnost zpřístupňovat VŠKP prostřednictvím databáze.

Informace o zpřístupňování obhájených VŠKP

  • Papírové exempláře – uloženy ve skladu knihovny 5 let, jsou půjčovány pouze k prezenčnímu studiu. VŠKP odevzdávané od 1. října 2019 nejsou fyzicky předávány do knihovny.
  • Elektronické verze plných textů - Digitální repozitář UK - v repozitáři jsou závěrečné práce od roku 2006. Zobrazení plných textů je volně přístupné bez nutnosti přihlášení. Pro přístup k pracem s omezeným přístupem je třeba přihlašovat se účty UK.
  • Bibliografické záznamy obhájených VŠKP - obsaženy ve vyhledávači UKAŽ. Pokud je k záznamu VŠKP připojena elektronická verze plného textu, lze ji zobrazit přímo z výsledků vyhledávání.

Související odkazy