Formuláře

Formuláře

Některé služby uživatelům Knihovny PF UK jsou také realizovány online, zejména Meziknihovní výpůjční služba (MVS), výpůjčka ze zahraničí (MMVS) a rešeršní služby. Pro zajištění výpůjčky dokumentů z jiných knihoven, pro zadání rešerše či pro návrh na zakoupení knihy nebo časopisu je třeba vyplnit příslušný formulář.