Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy

Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy

Opatřením rektora č. 19/2022 byl vydán Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy, který je účinný od 15. května 2022

Příloha č. 1 - Seznam dílčích knihoven

Příloha č. 2 - Jednotná matice výpůjček

Příloha č. 3 - Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Příloha č. 4 - Ceník poplatků