Struktura třídění knih ve volném výběru

Struktura třídění knih ve volném výběru

STUDOVNA I

00.0    Všeobecnosti

00.1     The Oxford Handbooks

00.2     Encyklopedie, naučné slovníky

00.3     Různé

00.31   Common Law Society

00.32   Právo v beletrii

01.0    Ekonomie

02.0    Politologie

03.0    Teorie a filozofie práva

04.0    Filozofie

05.0    Sociologie

06.0    Psychologie

07.0    Církevní právo

08.0    Dějiny

08.1     Obecné dějiny

08.2     Právní dějiny

08.21   Římské právo

 

STUDOVNA I – 1. podzemní podlaží

20.0    Mezinárodní právo veřejné (+právo mezinárodních organizací)

21.0     Evropské právo

 

STUDOVNA II

09.0    Jazyky

09.1     Jazykové slovníky

09.2     Jazykové učebnice

10.0    Ústavní právo

11.0    Správní právo; správní věda

11.1     Správní právo

11.2     Správní věda

11.7     Zdravotnické právo

12.0    Právo životního prostředí

13.0    Finanční právo

14.0    Obchodní právo

15.0    Mezinárodní právo soukromé

16.0    Občanské právo hmotné, rodinné právo, právo k nehmotným statkům

16.1     Občanské právo hmotné

16.2     Rodinné právo

16.3     Právo k nehmotným statkům

17.0    Občanské právo procesní, justice

17.1     Občanské právo procesní

17.2     Justice

18.0    Pracovní právo, právo sociálního zabezpečení

18.1     Pracovní právo

18.2     Právo sociálního zabezpečení

19.0    Trestní právo, kriminologie, kriminalistika

19.1     Trestní právo

19.2     Kriminologie

19.3     Kriminalistika

 

STRUKTURA SIGNATUR

  1. klasifikační znak oboru
  2. kód země vydání
  3. dvě počáteční písmena jména autora
  4. dvě počáteční písmena názvu

PŘÍKLAD

TÝČ, Vladimír a Radim CHARVÁT. Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie. Praha: Leges, 2016.

Signatura: 16.3/CZ/TýZe

Bližší informace hledejte u pracovnic knihovny!