Sbírky zákonů

Sbírky zákonů

2023

Vysvětlivky k uložení časopisů:

  • stud.1 - studovna nalevo od vchodu do knihovny
  • stud.2 - studovna vpravo od vchodu do knihovny
  • R - regál
  • S - skříň s časopisy

Sbírky zákonů, nálezů, rozhodnutí a stanovisek

Uloženo

Signatura

Bundesgestzblatt. Teil 1., 2. (Německo) stud.1/S CI-754
Dziennik ustaw RP (Polsko) - pouze v el. podobě sklad CII-163
Monitor polski (Polsko) - pouze v el. podobě sklad CI-711
Sbírka mezinárodních smluv ČR (Česko) stud.1/S II-6MS
Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR (Česko) stud.1/R CI-733
Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (Česko) - od r. 2017 pouze v el. podobě stud.1/S CI-812
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek (Česko) stud.1/S 9 069
Sbírka zákonů České republiky (Česko) + stejnopisy (do r. 2010) stud.1/S II-6
Úřední věstník Evropské unie (Lucembursko). Série C, Informace a oznámení. Série L, Právní předpisy - pouze v el. podobě sklad CII-381
Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu SR (Slovensko) - pouze v el. podobě stud.1/R CI-795
Zbierka zákonov Slovenskej republiky (Slovensko) stud.1/S CI-750