Excerpta Iuridica

Excerpta Iuridica

Excerpta Iuridica je informační bulletin, který informuje o zajímavých časopiseckých článcích z oboru. Knihovna ho vydává obvykle 4x ročně a je neprodejný.

Ročník Čísla
2021 1
2020 1   2   3   4
2019 1   2   3   4
2018 1   2   3   4
2017 1   2   3   4
2016 1   2   3   4
2015 1   2
2014 1   2   3   4
2013 1   2   3   4
2012 1   2   3   4
2011 1   2   3   4
2010 1   2   3   4