Co je Levná knihovna

Co je Levná knihovna

  Co je to Levná knihovna?

  Je to on-line knihovna Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Zastoupeny jsou obory právo, ekonomie, politologie, filozofie, psychologie atd. E-knihy na tomto portálu je možné pouze číst. Knihovna PF UK předplácí pro studenty a zaměstnance fakulty soubor e-knih, který obsahuje nejčastěji půjčované knihy za uplynulý rok. Na rok 2022 je nabídka tvořena tímto seznamem předplacených e-knih.

  Musím se pro práci v Levné knihovně (LK) registrovat?

  Před prvním použitím LK je potřeba otevřít tento odkazpřihlásit se přes CAS (obr. 1) a zaregistrovat uživatelský účet (obr. 2 a 3), který propojíte s účtem Shibboleth (obr. 4). Příště se už přihlašujete pouze přes CAS.

  Jak se zaregistrovat do LK:

  Obr. 1 -  Přihlaste se přes CAS

  Centrální autentizační služba

  Obr. 2 - Vyberete možnost Zaregistrovat se

  Registrace

  Obr. 3 - Vyplňte údaje a potvrďte

  Registrace - Levná knihovna

  Obr. 4 - Propojte uživatelský účet s Shibboleth

  Propojení

   

  Jak probíhá půjčování e-knih v Levné knihovně?

  Postup při výpůjčce e-knihy:

  • přihlásíte se do LK
  • ze Seznamu knih půjčitelných přes knihovnu si vyberete požadovanou e-knihu (obr. 4)
  • kliknutím na název e-knihy otevřete její záznam (obr. 5)
  • nastavíte si, od kdy chcete e-knihu půjčit a na jak dlouho, maximum je 14 dní
  • výpůjčku potvrdíte kliknutím na tlačítko Půjčit
  • e-kniha se vám uloží do nabídky levého menu Můj účet / Moje knihovna (obr. 6)
  • kliknutím na název se e-kniha otevře

  Obr. 4 - Ze seznamu si vyberete požadovanou e-knihu

  Nabídka knih

  Obr. 5 - Nastavíte si výpůjční lhůtu

  Výpůjční lhůta

  Obr. 6 - E-knihu otevřete kliknutím na její název

  Vypůjčené knihy

  Jak číst e-knihy v Levné knihovně?

  Čtení e-knih:

  • lze je číst odkudkoliv na PC i mobilních zařízeních (obr. 7)
  • lze přecházet na konkrétní strany
  • můžete si prohlédnout obsah
  • můžete zadat termín a prohledávat text
  • můžete si k testu přidávat poznámky 
  • e-knihy nelze stahovat ani tisknout

  Obr. 7 - Čtení e-knih

  Čtení e-knihy

  Mohu si e-knihy z Levné knihovny stahovat nebo tisknout?

  E-knihy v LK jsou uložené ve formátu PDF a NELZE JE STAHOVAT ANI TISKNOUT. Kliknutím na ikonku tiskárny v záznamu e-knihy (obr. 5) se vám pouze vytiskne daná stránka.

  Jaká je výpůjční lhůta?

  • maximálně 14 dní, délku výpůjčky si nastavujete sami
  • e-knihu je možné si půjčit „pro budoucnost“ (obr. 6) - pokud je e-kniha momentálně půjčena, nastavíte si pozdější datum výpůjčky
  • neaktivní výpůjčka se po 3 dnech automaticky ruší
  • dostáváte e-maily o stavu výpůjčky
  • e-knihu je možné vrátit i před uplynutím výpůjční lhůty (obr. 6)

  Jaké jsou další možnosti Levné knihovny?

  Před zapůjčením e-knihy můžete: (obr.5)

  • přečíst si stručnou anotaci e-knihy (Popis)
  • seznámit se s naskenovaným obsahem e-knihy (Obsah)
  • přečíst si několik stran textu (Ukázky)