Articles

 • 24. setkání pracovníků knihoven právnických fakult a knihoven spolupracujících institucí z ČR a SR

  Ve dnech 28. až 30. května proběhlo 24. setkání pracovníků knihoven právnických fakult a knihoven spolupracujících institucí z České republiky a Slovenska. Na tomto setkání, které zajišťovala naše knihovna, se sešli zástupci deseti institucí. V…
 • Prodloužení platnosti registrace online

  Nedaří se vám náhle přihlásit do centrálního vyhledávače UKAŽ? Možná vám vypršela platnost registrace. Nyní si můžete prodloužit platnost registrace online. Stačí otevřít následující odkaz a postupovat podle instrukcí. PRODLOUŽENÍ REGISTRACE Pokud…
 • ELGAR Online - nové kolekce e-knih

  Rádi bychom upozornili na zajímavý e-zdroj v Knihovně PF UK, kterým je ELGAR Online. Jedná se o online obsahovou platformu Edward Elgar Publishing, což je přední mezinárodní akademický vydavatel se sídlem v Cheltenhamu (Velká Británie). Jeho…
 • Knihovna 24/7? S jejími online službami je to možné!

  Věděli jste, že i mimo otevírací dobu knihovny můžete využívat jejích služeb? Pojďme se na ně společně podívat. Knihovna není jen místem, kde můžete studovat tištěné zdroje. Svým uživatelům nabízí i řadu dalších služeb, ať už fyzicky na místě nebo…
 • Samoobslužné půjčování knih

  Pokrok nezastavíme, a proto jsme pro vás v knihovně zavedli technologii RFID. O co se jedná? RFID umožňuje pomocí radiofrekvenčního čipu a příslušného zařízení ukládat a přenášet informace o knihách. Každá kniha ve volném výběru nyní tento čip…
 • Děkani Právnické fakulty Univerzity Karlovy (1920-1939)

  Při příležitosti výstavy Děkani Právnické fakulty Univerzity Karlovy (1920-1939) jsme pro vás připravili menší historický exkurz do vývoje univerzity, fakulty a toho, jakým způsobem se tehdy volil děkan. Vývoj dění na univerzitě vždy částečně…
 • Rok plný změn v knihovně

  Prosinec je měsícem bilancování, a proto se i my ohlížíme za uplynulým rokem. Tento rok byl pro knihovnu ve víru změn. Započaly opravou invalidních plošin, kdy bylo před samotným zahájením stavby nutné překonat hned několik překážek. Nacházíme se v…
 • Dvacet tři let pobytu sovětských vojáků v Československu

  V průběhu 60. let 20. století začalo v Československu docházet k politickému uvolňování, zlepšila se také životní úroveň obyvatelstva. Většina veřejnosti to brala jako potvrzení správnosti své volby v únoru 1948 a stejně vnímala i reformní proces či…
 • Co se děje v zavřené knihovně?

  Možná se ptáte, co v knihovně děláme, když vám nemůžeme půjčovat knihy? Pokusíme se vám nyní popsat, jak řešíme tuto nezvyklou situaci, protože knihovna není jen o půjčování knih. Již delší dobu probíhá postupná rekatalogizace starého fondu…
 • Proměna habsburské monarchie za vlády Marie Terezie

  Za vlády Marie Terezie došlo k radikální proměně feudální říše v centralizovaný stát. Důležitým impulsem k zavádění reforem byly války o dědictví rakouské (1740-1748). Ty znamenaly narušení velmocenského postavení habsburské monarchie v Evropě (…