Rok plný změn v knihovně

Plošina

Rok plný změn v knihovně

Prosinec je měsícem bilancování, a proto se i my ohlížíme za uplynulým rokem. Tento rok byl pro knihovnu ve víru změn. Započaly opravou invalidních plošin, kdy bylo před samotným zahájením stavby nutné překonat hned několik překážek. Nacházíme se v historické budově, kde nelze vždy všechny technologie využít a invalidní plošiny jsou zároveň dotované z evropských fondů, což s sebou nese více administrativy. Nakonec se vše podařilo vyřešit a práce se mohly zahájit. Až na malé zpoždění se harmonogram prací povedlo dodržet a nyní můžeme opět konstatovat, že jsme knihovnou přístupnou všem.

Vstupní chodba

Další změnou v knihovně bylo odstranění turniketu a skříněk pod okny ve vstupní chodbě. V chodbě byla následně umístěna křesílka, ve kterých mohou návštěvníci knihovny pohodlně trávit čas. K tomuto kroku se přistoupilo pro zvýšení komfortu a současně vzhledem k minimálnímu využívání původních skříněk určených pro odkládání věcí. Vstupní chodba se vzápětí i vymalovala, včetně prostorů vedoucích ke vchodům do studoven. V současnosti čekáme ještě na dodání stolků a instalaci zásuvek, abychom vám mohli poskytnout ještě větší pohodlí pro případný odpočinek od studia při dobré kávě či k vyřešení nutného telefonátu apod.

Pult

Po celý rok se stavebními úpravami jako červená niť prolínala příprava na nový knihovní systém. Začátkem měsíce září knihovna přešla na knihovní systém Alma, který je komplexní a zastřešuje jak správu elektronických zdrojů, tak i knihovního fondu. Personál knihovny byl Ústřední knihovnou UK postupně proškolen a čtenářům se tímto knihovním systémem otevřel nový discovery systém Primo, známý pod jménem UKAŽ – https://ukaz.cuni.cz.
Přibyl nám i nový knihovnický pult pro vracení a půjčování knih, který je již přizpůsoben budoucí uvažované instalaci samoobslužných stanic tzv. self-checku.

Závěrem však musíme poděkovat i vám všem, kteří jste to s námi vydrželi, byť ne vždy to bylo pro nás všechny lehké. Snažili jsme se vám v tomto zdravotně turbulentním roce a za výše uvedených okolností poskytnout maximum možných služeb. Snad si tedy můžeme jen popřát v příštím roce více stability, abychom si všichni mohli naplno těchto našich novinek užívat a plně je využívat.