Právnické databáze

Právnické databáze

Případné problémy s přístupem do databází hlaste na e-mail: matickap@prf.cuni.cz. Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

Zařazení e-zdroje ve vyhledávači UKAŽ:

Je v UKAŽ Je v UKAŽ / Is indexed in UKAZ     

Není v UKAŽ Není v UKAŽ / Is not indexed in UKAZ

ASPI

Není v UKAŽ

  • Přístup do databáze: ikonou z plochy na počítačích PF UK!
  • NOVÉ ASPI - přímý i vzdálený přístup - pro přístup k plným textům je třeba se přihlásit

Popis: automatizovaný systém právních informací zachycuje vývoj právní kultury na území současné České a Slovenské republiky v průběhu uplynulých dvou století. Texty právních předpisů jsou v původním i aktualizovaném znění. ASPI dále zahrnuje Vybrané předpisy Evropské unie, Celní sazebník a Kodex kanonického práva.

BECK-ONLINE - česká verze

Není v UKAŽ

Popis: Beck-online je právním informačním systémem, který svým uživatelům zpřístupňuje nejen denně aktualizované právní předpisy, ale také veškerou oficiální judikaturu nejvyšších soudů ČR a velké množství judikatury a periodické i neperiodické literatury nakladatelství C.H. Beck, která je s legislativou důsledně provázána.

BECK-ONLINE - německá verze / Deutsche Version

Není v UKAŽ

Popis: Die Datenbank a Die Studienliteratur jsou právní specializované databáze z nakladatelství C.H. Beck.

CAMBRIDGE CORE

Je v UKAŽ

Popis: zpřístupňuje výběr e-knih i e-časopisů z oblasti sociálních, humanitních, právních, přírodních, lékařských a technických věd. Do trvalého nákupu bylo na UK zakoupeno 144 e-knih, z toho nemalá část je zaměřena na obor právo.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)

CODEXIS®

Není v UKAŽ

  • Přístup do databáze: ikonou z plochy na počítačích PF UK!

Popis: CODEXIS® je národní a evropský právní systém. Obsahuje právní předpisy ČR, judikaturu ČR, předpisy ES / EU, judikaturu soudních institucí ES / EU a odbornou právní a ekonomickou literaturu.

Více informací o systému CODEXIS®

ELGAR ONLINE

Je v UKAŽ

Popis: v rámci kolekce e-knih LAW 2018 a LAW 2019 jsou přístupné plné texty publikací z práva a příbuzných oborů.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)

EUR-LEX

Není v UKAŽ

Popis: EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právním předpisům Evropské unie a jiným dokumentům, které se považují za veřejné. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí řadu možností vyhledávání.

Více informací o systému EUR-Lex

HEIN ONLINE

Je v UKAŽ

Popis: americká databáze právních časopisů a ostatních dokumentů firmy William S. Hein & Co., Inc. Databáze je přístupná pouze v angličtině, časopisy je možné prohlížet v textové nebo obrázkové podobě (naskenované jednotlivé stránky). Vyhledávání je fulltextové nebo prostřednictvím rejstříků (Název časopisu, Autor, Název článku). UPOZORNĚNÍ: podle licenční smlouvy je zakázáno stahovat celá čísla časopisů!

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)

INTERNATIONAL ENCYCLOPAEDIA FOR RELIGION

LEGAL SOURCE

Je v UKAŽ

Popis: významná databáze z oblasti práva, která se zabývá aktuálními otázkami, studiemi, myšlenkami a trendy v právním světě. Pokrývá literaturu od roku 1887 a obsahuje více než 1 100 fulltextových časopisů a celkem 2,2 milionu záznamů časopisů, článků, univerzitních publikací, recenzí knih, recenzí právních předpisů atd. Producent: EBSCO.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)

LEX GALAXY

Není v UKAŽ

  • Přístup do databáze: ikonou z plochy na počítačích PF UK!

Popis: originální právní informační systém o českých právních dokumentech od roku 1784 včetně historických právních památek. Obsahuje elektronickou sbírku zákonů a souvisejících dokumentů s možností hledání podle mnoha kritérií s různými možnostmi zobrazování. Navazuje na systém Legsys.

Více informací o LexGalaxy

MAX PLANCK ENCYCLOPEDIA OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW ONLINE

Je v UKAŽ

Popis: online encyklopedie mezinárodního práva veřejného. Jedná se o obsáhlé dílo pokrývající stěžejní témata mezinárodního práva a zachycující nejnovější vývoj oboru. Autory jsou přední odborníci z celého světa.

Více informací na Oxford University Press

NOVÉ ASPI 

Není v UKAŽ

  • Přímý i vzdálený přístup - pro přihlášení použijte své přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby. Používat službu je možné výhradně ke studijním účelům.

Popis: Automatizovaný systém právních informací zachycuje vývoj právní kultury na území současné České a Slovenské republiky v průběhu uplynulých dvou století. Texty právních předpisů jsou v původním i aktualizovaném znění. ASPI dále zahrnuje Vybrané předpisy Evropské unie, Celní sazebník a Kodex kanonického práva.

Více informací o systému ASPI

OXFORD HANDBOOKS ONLINE - LAW

Je v UKAŽ

Popis: Oxford Handbooks Online - Law přináší více než 1300 článků a 30 příruček z různých oblastí práva. PF UK má přístup pouze do sekce LAW, ostatní obory nejsou pro fakultu přístupné.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)

WESTLAW

Není v UKAŽ

Popis: právnická databáze pro rychlou vyhledávací službu o právu v západních zemích. Databáze je přístupná pouze v angličtině.

Více informací o Westlaw

WORLD LEGAL INFORMATION INSTITUTE

Není v UKAŽ

Popis: volný, nezávislý a neziskový přístup k celosvětovému právu. K dispozici je 1829 databází z 123 jurisdikcí prostřednictvím 14 institutů právních informací.