Ukončení provozu Centrálního katalogu UK

Ukončení provozu Centrálního katalogu UK

Se zahájením migrace na novou knihovní platformu Alma byl k 12. 8. 2021 ukončen provoz Centrálního katalogu UK - ckis.cuni.cz.

Od 1. září 2021 bude Centrální katalog součástí nového centrálního vyhledávače UKAŽ.