Oxford Handbooks Online - nová kolekce LAW 2021

Oxford Handbooks Online - nová kolekce LAW 2021

Oxford Handbooks Online Law nabízí kolekce příruček a článků z různých oblastí práva. Každá příručka seznamuje s tématem, zkoumá hlavní problémy a významné diskuze, kriticky nahlíží na bádání v daném vědním oboru s výhledem na možný další vývoj. 

Knihovna PF UK zakoupila a zpřístupnila novou kolekci LAW 2021 a doplnila tak kolekce LAW 2017 - 2020. Celkově mají studenti a zaměstnanci na platformě dostupných 65 příruček a více jak 2700 článků.

Odkazy pro přístup: