Nový vzhled Centrální autentizační služby UK

Nový vzhled Centrální autentizační služby UK

Přihlašovací okno Centrální autentizační služby UK (CAS) má nový vzhled. Setkáte se s ním při přihlašování do e-zdrojů a dalších služeb Univerzity Karlovy.

Centrální autentizační služba