Emerald - e-knihy z mnoha vědeckých disciplín

Emerald - e-knihy z mnoha vědeckých disciplín

Všichni studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají do 30. listopadu 2022 přístup ke kolekci e-knih z mnoha vědeckých disciplín na platformě Emerald. Tato rozsáhlá knižní kolekce je dostupná v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu (EBA), což znamená, že uživatelé mají dostupnou celou kolekci knih na platformě Emerald a následně budou na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly.

Platforma uživatelům zároveň umožňuje přistupovat do plných textů článků z časopisů z oblasti managementu a inženýrství. V rámci licence pro Univerzitu Karlovu jsou zpřístupněny vybrané časopisy s omezením na roky 2011 a 2012 avšak platforma má k dispozici i volně dostupné tituly.

Odkazy pro přístup: