Digitalizace historických právnických učebnic

Digitalizace historických právnických učebnic

V Digitální knihovně Kramerius UK najdete nově se rozšiřující sbírku historických právnických učebnic, které pro vás v současnosti digitalizujeme. Sbírka k dnešnímu dni obsahuje 129 učebnic, jedná se o digitalizované učebnice autorů, kteří působili na Právnické fakultě např.: prof. Jan Kapras, prof. Jan Krčmář, prof. Emil Svoboda a další.

V rámci Digitalizace Univerzity Karlovy disponuje Knihovna PF dvěma sbírkami:

Historická sbírka právních textů – Součástí sbírky jsou digitalizované historické prameny české právní vědy z 15. – 19. století (práva a zřízení zemská i městská, zákoníky, vládní nařízení atd.).

Historické právnické učebnice – Tato sbírka obsahuje digitalizované právnické učebnice z 19. - 20. století.