Journals in the Study room II

Journals in the Study room II

JOURNALS – CZECH

Ad notam
Antitrust
Bankovnictví
Bezpečnostní teorie a praxe
Bulletin advokacie
Bulletin Národní protidrogové centrály
České právo životního prostředí
Daně a finance
Daně a právo v praxi
Daňová a hospodářská kartotéka
Finance a úvěr
Finanční, daňový a účetní bulletin
Jurisprudence
Komorní listy
Konkursní noviny
Kriminalistika
Moderní obec
Národní pojištění
Obec a finance
Obchodněprávní revue
Obchodní právo
Odpady
Ochrana přírody
Práce a mzda
Právo a rodina
Průmyslové vlastnictví
Revue pro právo a technologie
Rodinné listy
Soudce
Soudní judikatura
Soudní rozhledy
Soukromé právo (Rekodifikace a praxe)
Správní právo
Stavební právo Bulletin
Státní zastupitelství
Trestněprávní revue
Trestní právo
Účetnictví
Veřejná správa

JOURNALS – FOREIGN

American journal of comparative law
Arbeit und Arbeitsrecht
Archiv des öffentlichen Rechts
Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
Cahiers de droit européen
Common market law review
Criminal law review
Environmental policy and governance
Environmental policy and law
Europäische Grundrechte Zeitschrift
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
European energy and environmental law review
European journal of social security
European journal on criminal policy and research
European review of public law
Fordham urban law journal
The Georgetown international environmental law review
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR International
Human rights law journal
International legal materials
International review of administrative sciences
International review of victimology
International social security review
Internationales Handelsrecht
Journal du droit international
Journal for European environmental and planning law
Journal of human rights and the environment
Journal of space law
Justičná revue
Kriminalistik
Neue Justiz
Die Öffentliche Verwaltung
Orzecznictvo sadow polskich
Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRAX)
Public administration
Public administration review
Public law
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
Das Recht der Arbeit
Recht der internationalen Wirtschaft
Recht der Umwelt
Revue critique de droit international privé
Revue francaise d’administration publique
Revue francaise de droit constitutionnel
Revue generale de droit international public
Revue internationale du droit d‘auteur
Revue internationale du travail
Revue trimestrielle de droit civil
Revue trimestrielle de droit commercial et de économique
Revue trimestrielle de droit européen
Revue universelle des droits de l`homme
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht
Soziale Sicherheit
Die Verwaltung
Verwaltung und Managament
Verwaltungsarchiv
Wipo magazine
World arbitration and mediation review
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
Zeitschrift für Kommunalfinanzen
Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
Zeitschrift für Zivilprozess
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace z Prawa Własności Intelektualnej