Zvukové knihy v Knihovně PF UK

 

Církevní právo
Popis
Signatura
Kodex kanonického práva. Praha : Svoboda - Libertas, 1995. 10 kazet  
     
Ekonomie
Popis
Signatura
TICHÝ, Luboš a kol. Evropské právo. Praha : Beck, 1991. 50 kazet  
     
Filozofie
Popis
Signatura
Aristoteles. Etika Nikomachova. Bratislava : Pravda, 1979. 8 kazet  
LOCKE, John. Druhé pojednání o vládě. Praha : Svoboda, 1992. 6 kazet  
PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu. I., 1918-1919. Praha : Lidové noviny, 1991. 21 kazet  
PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu. II., 1919. Praha : Lidové noviny, 1991. 21 kazet  
PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu. III., 1920. Praha : Lidové noviny, 1991. 23 kazet  
PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu. IV., 1921-1923. Praha : Lidové noviny, 1991. 24 kazet  
Y GASSET, Jose Ortega. Vzpoura davů. Praha : Naše Vojsko, 1993. 8 kazet  
     
Finanční právo
Popis
Signatura
BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 1999. 31 kazet  
     
Jazyky
Popis
Signatura
HORÁLKOVÁ, Milena. Německý jazyk pro právníky. Praha : Všehrd, 2000 53735
     
Mezinárodní právo soukromé
Popis
Signatura
KUČERA, Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. 6 opr. a dopl. vyd. Brno : Doplněk, 2004. 58719
     
Mezinárodní právo veřejné
Popis
Signatura
MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: obecná část.
2. opr. a dopl. vyd.
Brno : Doplněk, 1997. 9 kazet 51028
POTOČNÝ, Miroslav. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část.
2. dopl. vyd.
Praha : C.H. Beck, 1999. 19 kazet 53335 + kopie
     
Pracovní právo
Popis
Signatura
BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. Praha : C.H. Beck, 2001. 55436
     
Občanské právo
Popis
Signatura
ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Praha : C.H. Beck, 1995. 11 kazet 49226
WINTROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 3., aktualiz. vyd. Praha : Linde, 2004.  23 kazet 58088
     
Politologie
Popis
Signatura
SCRUTON, Roger. Slovník politického myšlení. Praha : Atlantis, 1990. 14 kazet  
     
Pracovní právo
Popis
Signatura
BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. Praha : C.H. Beck, 2001. 55436
     
Právní dějiny
Popis
Signatura
KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin. Římské právo. Praha : Panorama, 1990. 22 kazet. 450343
KINCL, Jaromír. Texty ke studiu obecných dějin státu a práva. I., Starověk, část 1. Praha : SNP, 1977. 14 kazet U/08.2/KiTe/1/1
KINCL, Jaromír. Texty ke studiu obecných dějin státu a práva. I., Starověk, část 2. Praha : SPN, 1977. 17 kazet U/08.2/KiTe/1/2
KINCL, Jaromír a kol. Všeobecné dějiny státu a práva. Praha : Panorama, 1983. 29 kazet  
MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. Praha : Linde, 1997. 22 kazet 57379
     
Právo životní prostředí
Popis
Signatura
DROBNÍK, Jaroslav; DAMOHORSKÝ, Milan. Zákony k ochraně životního prostředí. Praha : C.H. Beck, 1999. 5 kazet 52968
     
Psychologie
Popis
Signatura
KOSEK, Jan. Sociální psychologie pro právníky. Praha : Všehrd, 1992. 5 kazet 52968
     
Sociologie
Popis
Signatura
KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha : Sociologické nakladatelství, 1992. 8 kazet 46567
     
Správní právo
Popis
Signatura
HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. Praha : Beck, 2003. 31 kazet 57603
     
Trestní právo
Popis
Signatura
BRZEK, Antonín. Sexuologie pro právníky. Praha : Karolinum, 1991. 3 kazety  
NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef a kol. Základy kriminologie. Praha : Karolinum, 1993. 12 kazet  
     
Ústavní právo
Popis
Signatura
GERLOCH, Aleš; HŘEBEJK, Jiří; ZOUBEK, Vladimír. Ústavní systém České republiky : základy českého ústavního práva. Praha : Prospektrum, 1994. 10 kazet  
SLÁDEČEK, Vladimír. Ústavní soudnictví. Praha : C.H. Beck, 1999. 9 kazet  
PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. 1. díl, Obecná státověda. Praha : Linde, 1998. 14 kazet 52517/1
PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. 2. díl, Ústavní právo České republiky. Část 1. Praha : Panorama, 1983. 29 kazet  

 

Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Jak často chodíte do naší knihovny během semestru?
Denně9 hlasujících
1 - 2x týdně31 hlasujících
2 - 3x za měsíc9 hlasujících
1x za měsíc2 hlasujících
1 - 2x za semestr4 hlasujících
Jen v nejnutnějším případě11 hlasujících
Celkem hlasujících: 66
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/