ŽIVÉ POCHODNĚ JAKO FORMA POLITICKÉHO PROTESTU - výstava v Knihovně PF UK

Výstavu jsme připravili u příležitosti 50. výročí sebeupálení Jana Palacha, který chtěl svým činem probudit veřejnost, aby se vrátila k ideálům pražského jara. Stalo se tak 16. ledna 1969 na Václavském náměstí v Praze.

Se sebeupálením jako radikální formou politického protestu se setkáváme zejména v prostředí buddhistických mnichů, kteří se podle svého výkladu snaží především pohnout srdcem nepřátel, aby je přiměli k dodržování náboženské tolerance. Buddhističtí mniši tímto činem protestují obvykle také proti útisku ze strany některého vládnoucího režimu. Pravděpodobně právě odtud se myšlenka politicky motivovaného sebeupálení přenesla do USA i do Evropy. V evropském prostředí, vybudovaném mimo jiné na křesťanských základech, je akt dobrovolného sebeupálení z čistě politických důvodů jevem velmi neobvyklým a také mimořádně zneklidňujícím. Často vyvolává ve společnosti i odmítavé reakce, které většinou souvisí s náboženskými či kulturními výklady sebevraždy. Poměrně časté jsou také následné imitace této formy protestu, které ve skutečnosti mají příčinu v psychických či jiných osobních problémech.

Jak tedy máme pohlížet na čin Jana Palacha? Třeba nám napoví slova Václava Havla, který v roce 1969 řekl:

"Čin Jana Palacha je krajním výrazem bolesti nás všech... Právě proto je to však zároveň promyšlený politický čin. Musíme ho přijmout tak a jedině tak, jak byl myšlen, jako výzvu k aktivitě, ke skutečně důslednému boji za vše, co upřímně považujeme za správné. Jako apel, který nás varuje před lhostejností, skepsí, beznadějí... Je to šance, která byla nám živým dána". -  Respekt, 2018, č. 33, 13.-19.8., s. 52.

Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Jak zvládáte stres ve zkouškovém období?
Dobrým naplánováním přípravy40 hlasujících
Aktivním sportem17 hlasujících
Posezením s přáteli / kolegy6 hlasujících
Čokoládou20 hlasujících
Dlouhým spánkem17 hlasujících
Nijak, spoléhám na štěstí73 hlasujících
Celkem hlasujících: 173
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/