Speciální služby

Upozornění pracoviště Carolina (střediska digitalizace studijních zdrojů) pro studenty se speciálními potřebami
Carolina má pro studenty se speciálními potřebami k dispozici systém ASPI s možností stažení všech učebnic vydaných Wolters Kluwer (ASPI), případně i jiných nakladatelství, zákonů, komentářů apod. Zájemci z řad studentů se speciálními potřebami se mohou obrátit na Carolinu, podmínkou registrace a poskytování této služby je, aby student prošel funkční diagnostikou, kterou může doložit. Dále  musí podepsat prohlášení o dodržování autorského zákona, tedy výjimky v tomto zákoně, určené zdravotně postiženým, případně doloží fotokopii průkazu ZTP(-P). Carolina má také k dispozici webovou aplikaci ASPI, se kterou může studenty naučit pracovat.
Kontaktní osoba: Miloš Šmíd, e-mail: milos.smid @ ruk.cuni.cz, tel. 224 491 581.
 
Vybavení knihovny

Uživatelům se zrakovým postižením jsou k dispozici 2 počítače, skener, tiskárna HP, braillský řádek Thymus 40 a stolní kamerová lupa Twinckle Spectrum. Z hlediska SW je využíván operační systém Windows XP a specializované programy pro zvětšování textu a obrazu, případně pro hlasový nebo hmatový výstup. Dále je možné zapůjčit si diktafony a k vyzkoušení 4 typy čteček e-knih: JINKE HANLIN V3+, KINDLE 4 (Amazon), POCKET BOOK PRO 902, SONY PRS-950 CZ. Podrobnější informace o jednotlivých čtečkách najdete na webu knihovny.

Vybavení počítačů

1. PC ve studovně u okna (vlevo)

- operační systém "Microsoft Windows XP Professional SP3"
- kancelářský program "Microsoft Office Professional 2003" (Word, Excel, PowerPoint)
- odečítací program pro nevidomé "JAWS 12" http://www.galop.cz/jaws
- zvětšovací program pro slabozraké "MAGic 11" http://www.galop.cz/magic
- syntetický hlasový výstup "HLAS 1.0" http://www.galop.cz/hlas
- syntetický hlasový výstup "WinTalker Voice 1.6 CZ" http://www.rosasoft.cz
- syntetický hlasový výstup "Acapela Infovox Desktop 2" s českým hlasem "Eliška"
- syntetický hlasový výstup "RealSpeak Solo Direct" s českým hlasem "Zuzana"
 

2. PC ve studovně u dveří (vpravo)

- operační systém "Microsoft Windows 7 Professional 32bit"
- kancelářský program "Microsoft Office 2010 Standard" (Word, Excel, PowerPoint, OneNote Publisher)
- odečítací program pro nevidomé "JAWS 12" http://www.galop.cz/jaws
- zvětšovací program pro slabozraké "ZoomText 10 s hlasovou podporou" http://www.spektra.eu/cs/zrakove-vady/programy/zvetsovaci-odecitaci/zoomtext
- syntetický hlasový výstup "HLAS 1.0" http://www.galop.cz/hlas
- program pro převod delších textů na syntetickou řeč "CIT Reader 6http://www.cit.cz/Eshop.aspx?pid=5
- program pro převod delších textů na syntetickou řeč "TextAloud 3" s českým hlasem "Eliška" a anglickými hlasy "Heather" a "Ryan", http://www.nextup.com/TextAloud/
- program pro převod naskenovaných textů do digitální podoby "WinMenu 1.0" http://www.galop.cz/winmenu
- program pro zvětšení naskenovaných textů "MagnaVista" http://www.galop.cz/magna

 

Služby:
  • zvětšování textu a obrazu – pomocí programů, které jsou nainstalovány na 2 počítačích v knihovně
  • zvukový výstup – text je v digitální podobě zobrazován na displeji počítače, ze kterého je speciálním programem (Jaws) přečten do sluchátek. Další variantou zvukového výstupu jsou tzv. zvukové knihy. Jedná se o zvukové nahrávky učebních textů na magnetofonových kazetách určených studentům PF UK. Seznam dostupných titulů je vystaven na webu knihovny v oddíle Speciální služby. Tento fond již není doplňován.
  • digitalizace textů – k digitalizaci textů požadovaných studenty PF UK jsou využívány služby pracoviště Carolina - střediska digitalizace studijních zdrojů. Kontaktní osobou je pan Miloš Šmíd (milos.smid @ ruk.cuni.cz), kterému zapůjčuje Knihovna PF UK materiály potřebné k výuce. Po dohodě se studentem provádí pan Šmíd vlastní digitalizaci.
  • výpůjční služby – lze domluvit i individuální rozšíření výpůjčních služeb
 
Kontakty:
Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
vedoucí: Mgr. Radka Kovářová, tel. 221 005 214
kontaktní osoba: Jitka Hermannová, tel. 221 005 270, e-mail: hermanno @ prf.cuni.cz – termín návštěvy je třeba domluvit si předem. U Jitky Hermannové získáte informace o dalších možnostech a službách poskytovaných studentům se zrakovým postižením.
 
Otevírací doba knihovny:
pondělí – pátek 9.00 – 20.00 hod.
sobota 9.00 – 16.00 hod.
 
Dostupnost a doprava:
Budova PF UK se nachází v centru města, nejbližší stanicí metra je Staroměstská na trase A (není bezbariérová). U fakulty staví tramvaj č. 17 a autobus č. 207. Pro směr ke stanici Staroměstská je nástupiště přímo před budovou, v opačném směru je zastávka v ulici 17. listopadu. Po předchozím ohlášení je možné parkovat přímo uvnitř objektu, odkud vede výtah do všech pater budovy. Vjezd je vraty z ulice 17. listopadu.
 
Budova PF UK:
Vstup do budovy je z náměstí Curieových (hlavní vstup), disponuje akustickým majáčkem pro osoby se zrakovým postižením. Fyzická přístupnost je omezena schodišti před budovou (7-12 schodů). Bezbariérový vstup / vjezd je k dispozici vraty z ulice 17. listopadu. Zde je třeba zazvonit na vrátného, případně ho kontaktovat na tel. čísle 774 008 029. Ze dvora je přístup k výtahu.
Schody ve vstupní hale a v chodbě jsou řešeny rampami. K vyjetí do všech pater budovy (včetně menzy) slouží výtah v levém křídle budovy. Bezbariérové sociální zařízení je v přízemí.
 
Knihovna:
Nachází se v přízemí v zadní části budovy. Hlavní vstup s turniketem je z pravého křídla, bezbariérový přístup se nachází na konci levého křídla vpravo, je označen symbolem vozíčkáře. Personál knihovny dveře otevře po přivolání interkomem. Všechny prostory knihovny jsou přístupné, ochoz i suterénní studovna jsou přístupné výtahem v prostorách knihovny. Další informace o bezbariérovém provozu v knihovně poskytne služba ve studovně.
Přístup do knihovny pro zrakově postižené studenty je možný hlavním vstupem (pravé křídlo budovy, dveře č. 12) přes turnikety pomocí studentského průkazu. Při první návštěvě knihovny přivolejte službu, která provede instruktáž o pohybu v knihovně. Sluchátko je umístěno vlevo za vstupními dveřmi.
Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Jak zvládáte stres ve zkouškovém období?
Dobrým naplánováním přípravy0 hlasujících
Aktivním sportem0 hlasujících
Posezením s přáteli / kolegy0 hlasujících
Čokoládou0 hlasujících
Dlouhým spánkem1 hlasujících
Nijak, spoléhám na štěstí1 hlasujících
Celkem hlasujících: 2
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/