Právněhistorické studie

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou sborníkem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou, za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

Vůbec první číslo vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Zakladatelem sborníku byl profesor pražské právnické fakulty Václav Vaněček. Sborník byl nejprve připravován péčí Kabinetu právních dějin ČSAV, později v Ústavu státu a práva ČSAV a poté Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS otiskují nejen původní vědecké práce, ale i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS jsou recenzovaným sborníkem, všechny příspěvky procházejí nezávislým recenzním řízením.

PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Zahraniční zájemci mohou využít abstrakt v anglickém, německém, francouzském nebo ruském jazyce, které jsou připojovány k hlavním článkům a studiím. Vybrané příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyce.

Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) vycházejí 1-2x ročně a vydává je Nakladatelství Karolinum
Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Jak zvládáte stres ve zkouškovém období?
Dobrým naplánováním přípravy0 hlasujících
Aktivním sportem0 hlasujících
Posezením s přáteli / kolegy0 hlasujících
Čokoládou0 hlasujících
Dlouhým spánkem1 hlasujících
Nijak, spoléhám na štěstí2 hlasujících
Celkem hlasujících: 3
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/