Pravidla pro nákup odborné literatury z grantů, programů a projektů

Univerzita Karlova v Praze V Praze dne 16. 2. 2015
Právnická fakulta PF/ 369 /2015

Opatření děkana č. 3/2015
Pravidla pro nákup odborné literatury z grantů, programů a projektů

1. Veškerá odborná literatura zakoupená z grantů, programů a projektů musí být zaevidovaná v přírůstkovém seznamu knihovny. Bez přírůstkového čísla nepřijme ekonomické oddělení účet k proplacení.
2. Odborná literatura je knihovnou objednávána na základě písemného požadavku hlavního řešitele, vedoucího projektu či koordinátora grantu, programu, projektu atp. (dále jen řešitel grantu), případně pracovníka, na kterého řešitel grantu deleguje pravomoc nakládat s těmito finančními prostředky.
3. O pověření náhradní osoby pro jednání ve věci nákupu literatury z grantů informuje řešitel grantu ředitelku knihovny písemně.
4. Objednávky vyřizuje Mgr. Pavla Tošnerová (tosnerova @ prf.cuni.cz, tel. 221 005 218).
5. Požadavek na objednávku obsahuje co nejpřesnější identifikační údaje knihy. Minimálně: jméno autora, název publikace, rok vydání, ISBN (ISSN), předpokládanou cenu, číslo příslušného projektu, podpis řešitele grantu, nebo pověřeného pracovníka.
6. Ve výjimečných případech lze po konzultaci s vedoucí ekonomického oddělení zakoupit knihy přímo. V tomto případě je nutné přinést knihy s dokladem o zaplacení do knihovny k evidenci. V opačném případě nebudou účtenky proplaceny.
7. Knihy zakoupené v zahraničí je nutné zaevidovat a předat k proplacení vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Důvodem je skutečnost, že zboží zakoupené v EU i ve třetích zemích podléhá zdanění v ČR.
8. Řešitel grantu je povinen předložit ekonomickému oddělení všechny doklady k proplacení (faktury, paragony) nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku. Při nedodržení stanoveného termínu nebude možné knihy z grantu zaplatit. Pouze v případě, že zahraniční cesta končí po 30. 11. příslušného kalendářního roku, je možné knihu zaevidovat a předat k proplacení do 10. 12. téhož roku.
9. Po knihovnickém zpracování bude objednatel vyzván k převzetí knihy na dlouhodobou grantovou výpůjčku. Knihy budou rezervovány k vypůjčení po dobu jednoho měsíce (po dohodě lze i déle). V případě, že si řešitelé grantu knihy v dané lhůtě nevyzvednou, bude status změněn z grantové výpůjčky na jiný podle potřeb knihovny. Po ukončení grantu budou knihy vráceny do knihovny PF UK.
10. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2015.

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r.
děkan

Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Zajímáte se o pozorování hvězd?
Ano, často vyrážím s dalekohledem a foťákem5 hlasujících
Je to dobrá kulisa pro rande40 hlasujících
Poznám maximálně Velký a Malý vůz75 hlasujících
Po pádu z kola / koloběžky nějaké hvězdičky vidím9 hlasujících
Myslíte těch fotbalových?15 hlasujících
Ne, vadí mi světelný smog13 hlasujících
Ne, sleduji pouze paragrafy69 hlasujících
Celkem hlasujících: 226
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/