POPRVÉ V KNIHOVNĚ

Informace pro studenty 1. ročníku


 

Přihlášení do knihovny

Registrace do knihovny se provádí zdarma ve studovně u pultu registrací, potřebujete pouze průkaz studenta UK.

Průkaz studenta UK slouží zároveň jako knihovní průkaz (je možné si na něj půjčovat a vracet knihy). Průkazy vystavují výdejní centra UK, na PF UK je výdejní centrum v místnosti č. 34 v přízemí.


 

Návštěva knihovny

Každý návštěvník knihovny by se měl seznámit s Provozním a výpůjčním řádem a dodržovat pravidla jím stanovená.

Pro pohyb ve studovnách platí tato 3 základní pravidla:

Zákaz jíst a pít kávu v knihovně Zákaz telefonování v knihovně Zákaz hlasitého hovoru v knihovně

Každý uživatel knihovny si musí (před průchodem elektronickou zabezpečovací bránou) odložit tašku a kabát do skříňky. Klíč ke skříňce je možné získat u výpůjčního pultu po předložení čtenářského průkazu.


 

Vyhledávání literatury

Veškeré informace o dokumentech z knihovního fondu (tj. umístění, možnost výpůjčky, rezervace atd.) je možné zjistit v knihovním katalogu. Více o práci s katalogem najdete na webu knihovny v oddíle Dotazy / Katalog PF UK.

Umístění dokumentu v areálu knihovny označuje SIGNATURA, která je tvořena následujícím způsobem:

 • klasifikační znak oboru
 • kód země vydání
 • dvě počáteční písmena jména autora
 • dvě počáteční písmena názvu
Příklad:
TÝČ, Vladimír a Radim CHARVÁT. Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie. Praha: Leges, 2016.
Signatura: 16.3/CZ/TýZe
 

Důležitá studijní literatura je ve více exemplářích uložena v suterénu a je označena signaturou U (učebnice).

Tématické členění knih ve volném výběru najdete ve studovnách a na webu knihovny.


 

Půjčování literatury

Studenti PF UK si mohou půjčit literaturu a další dokumenty z fondu knihovny

 • absenčně (domů)
 • prezenčně (pouze v areálu knihovny).

Vypůjčit si lze tyto typy dokumentů:

 • knihy
se ZELENÝM PRUHEM je možné si vypůjčit absenčně (na 30 dní, 2x prodloužit)
s ČERVENÝM PRUHEM pouze prezenčně. U těchto knih lze využít možnost tzv. víkendové výpůjčky (zpravidla od pátku 14.00 hodin do pondělí max. 12.00 hodin).
se ŽLUTÝM PRUHEM lze vypůjčit na krátkou dobu (na 7 dní, 2x prodloužit).
 • časopisy - pouze prezenčně
 • skripta - absenčně i prezenčně
 • kvalifikační práce (diplomové práce, rigorózní práce, dizertace) – online v Digitálním repozitáři UK. Více o kvalifikačních pracích najdete na webu knihovny v oddíle Kvalifikační práce.

 

Sankce za pozdní vracení knih

Při nedodržení výpůjční lhůty se platí tyto pokuty:

 • absenční výpůjčka (domů) - 3 Kč za knihu a 1 den
 • prezenční výpůjčka - 50 Kč za knihu a 1 den

Podrobnější informace najdete v Ceníku poplatků a placených služeb.

Platit zpozdné za knihy je možné i na účet fakulty:

 • Číslo účtu: 85738011/0100
 • Variabilní symbol: 223 (nutné k rozlišení plateb)
 • Specifický symbol: číslo pod fotografií na průkazu UK (nutné k rozlišení)

 

Kopírovací služby

V centrální části knihovny jsou umístěny 3 skenery, skenování je umožněno:

 • na vlastní flash disk
 • odesláním souboru e-mailem

Dále jsou zde 3 tiskárny (1 barevná) a v zadní části studovny I se nachází oddělená místnost se dvěma kopírkami.

Skenování není zpoplatněno, tisk i kopírování se hradí pomocí jednotek vložených na váš průkaz studenta prostřednictvím vkladomatu, který je umístěn ve vstupní části knihovny.

Pořízené kopie jsou určeny výhradně pro osobní potřebu uživatele v souladu s ustanoveními autorského zákona (č. 121/2000 Sb.).


 

Elektronické informační zdroje

Studenti PF UK mají zdarma přístup do řady elektronických informačních zdrojů (EIZ). Patří sem:

 • elektronické databáze
 • online časopisy
 • e-knihy atd.

Více o EIZ a přístupech do nich najdete na webu knihovny v oddíle E-zdroje.


 

Informace o knihovně

Abyste byli průběžně informování o službách, novinkách a akcích v knihovně, sledujte:

Web knihovny Web knihovny
Facebook Facebook
Nástěnky Nástěnky před knihovnou a ve studovnách
Novinky e-mailem Novinky z knihovny - na webu se můžete přihlásit k jejich odběru e-mailem (zasílány 1x měsíčně)

 

Jak se dostanete v budově PF UK do knihovny

Jak se dostat do knihovny - plán budovy


V případě problémů s průkazem studenta UK u vstupu do knihovny použijte telefon za dveřmi do knihovny.

Telefon je za dveřmi do knihovny

Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Jak trávíte na podzim volný čas?
Sportem nebo procházkami13 hlasujících
Návštěvou kulturních pořadů4 hlasujících
Návštěvou restaurací, barů, klubů11 hlasujících
Brouzdáním po internetu11 hlasujících
Studiem8 hlasujících
Spánkem24 hlasujících
Četbou8 hlasujících
Celkem hlasujících: 79
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/