POPRVÉ V KNIHOVNĚ

Informace pro studenty 1. ročníku


 

Přihlášení do knihovny

Registrace do knihovny se provádí zdarma ve studovně u pultu registrací, potřebujete pouze průkaz studenta UK.

Průkaz studenta UK slouží zároveň jako knihovní průkaz (je možné si na něj půjčovat a vracet knihy). Průkazy vystavují výdejní centra UK, na PF UK je výdejní centrum v místnosti č. 34 v přízemí.


 

Návštěva knihovny

Každý návštěvník knihovny by se měl seznámit s Provozním a výpůjčním řádem a dodržovat pravidla jím stanovená.

Pro pohyb ve studovnách platí tato 3 základní pravidla:

Zákaz jíst a pít kávu v knihovně Zákaz telefonování v knihovně Zákaz hlasitého hovoru v knihovně

Každý uživatel knihovny si musí (před průchodem elektronickou zabezpečovací bránou) odložit tašku a kabát do skříňky. Klíč ke skříňce je možné získat u výpůjčního pultu po předložení čtenářského průkazu.


 

Vyhledávání literatury

Veškeré informace o dokumentech z knihovního fondu (tj. umístění, možnost výpůjčky, rezervace atd.) je možné zjistit v knihovním katalogu. Více o práci s katalogem najdete na webu knihovny v oddíle Dotazy / Katalog PF UK.

Umístění dokumentu v areálu knihovny označuje SIGNATURA, která je tvořena následujícím způsobem:

 • klasifikační znak oboru
 • kód země vydání
 • dvě počáteční písmena jména autora
 • dvě počáteční písmena názvu
Příklad:
TÝČ, Vladimír a Radim CHARVÁT. Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie. Praha: Leges, 2016.
Signatura: 16.3/CZ/TýZe
 

Důležitá studijní literatura je ve více exemplářích uložena v suterénu a je označena signaturou U (učebnice).

Tématické členění knih ve volném výběru najdete ve studovnách a na webu knihovny.


 

Půjčování literatury

Studenti PF UK si mohou půjčit literaturu a další dokumenty z fondu knihovny

 • absenčně (domů)
 • prezenčně (pouze v areálu knihovny).

Vypůjčit si lze tyto typy dokumentů:

 • knihy
se ZELENÝM PRUHEM je možné si vypůjčit absenčně (na 30 dní, 2x prodloužit)
s ČERVENÝM PRUHEM pouze prezenčně. U těchto knih lze využít možnost tzv. víkendové výpůjčky (zpravidla od pátku 14.00 hodin do pondělí max. 12.00 hodin).
se ŽLUTÝM PRUHEM lze vypůjčit na krátkou dobu (na 7 dní, 2x prodloužit).
 • časopisy - pouze prezenčně
 • skripta - absenčně i prezenčně
 • kvalifikační práce (diplomové práce, rigorózní práce, dizertace) – online v Digitálním repozitáři UK. Více o kvalifikačních pracích najdete na webu knihovny v oddíle Kvalifikační práce.

 

Sankce za pozdní vracení knih

Při nedodržení výpůjční lhůty se platí tyto pokuty:

 • absenční výpůjčka (domů) - 3 Kč za knihu a 1 den
 • prezenční výpůjčka - 50 Kč za knihu a 1 den

Podrobnější informace najdete v Ceníku poplatků a placených služeb.

Platit zpozdné za knihy je možné i na účet fakulty:

 • Číslo účtu: 85738011/0100
 • Variabilní symbol: 223 (nutné k rozlišení plateb)
 • Specifický symbol: číslo pod fotografií na průkazu UK (nutné k rozlišení)

 

Kopírovací služby

V centrální části knihovny jsou umístěny 3 skenery, skenování je umožněno:

 • na vlastní flash disk
 • odesláním souboru e-mailem

Dále jsou zde 3 tiskárny (1 barevná) a v zadní části studovny I se nachází oddělená místnost se dvěma kopírkami.

Skenování není zpoplatněno, tisk i kopírování se hradí pomocí jednotek vložených na váš průkaz studenta prostřednictvím vkladomatu, který je umístěn ve vstupní části knihovny.

Pořízené kopie jsou určeny výhradně pro osobní potřebu uživatele v souladu s ustanoveními autorského zákona (č. 121/2000 Sb.).


 

Elektronické informační zdroje

Studenti PF UK mají zdarma přístup do řady elektronických informačních zdrojů (EIZ). Patří sem:

 • elektronické databáze
 • online časopisy
 • e-knihy atd.

Více o EIZ a přístupech do nich najdete na webu knihovny v oddíle E-zdroje.


 

Informace o knihovně

Abyste byli průběžně informování o službách, novinkách a akcích v knihovně, sledujte:

Web knihovny Web knihovny
Facebook Facebook
Nástěnky Nástěnky před knihovnou a ve studovnách
Novinky e-mailem Novinky z knihovny - na webu se můžete přihlásit k jejich odběru e-mailem (zasílány 1x měsíčně)

 

Jak se dostanete v budově PF UK do knihovny

Jak se dostat do knihovny - plán budovy


V případě problémů s průkazem studenta UK u vstupu do knihovny použijte telefon za dveřmi do knihovny.

Telefon je za dveřmi do knihovny


Zdroje obrázků použitých na banneru: http://decaf.kouhi.me/lovelive/index.php?title=File:Eli_profile.png, http://a-three.wikia.com/wiki/Nanao_Taichi.

Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Proč chodím do knihovny?
Půjčuji si knihy a časopisy13 hlasujících
Vyplním čas mezi přednáškami7 hlasujících
Vyhledávám v elektronických databázích4 hlasujících
Setkávám se tam s kolegy2 hlasujících
Skvělé místo ke studiu25 hlasujících
Využívám kopírky a tiskárny5 hlasujících
Dobře se tam spí9 hlasujících
Celkem hlasujících: 65
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/