Květen 2015

Na každý měsíc roku 2015 Knihovna PF UK připravila různé akce, jejichž součástí byla i nová soutěžní otázka. Na všechny otázky bylo možné odpovídat v průběhu celého roku. Návštěvníci webu, kteří zodpověděli nejvíce soutěžních otázek (správně ty vědomostní), mohli získat zajímavé ceny. Informace o akcích na jednotlivé měsíce Roku bratří Čapků v Knihovně PF UK a soutěžní otázky bylo možné nalézt na webu knihovny.

Logo Roku bratří Čapků v Knihovně PF UK

KVĚTEN 2015

Tento měsíc jsme se zaměřili na lásky bratří Čapků. A jelikož o soukromém životě významných osobností se často dozvídáme prostřednictvím korespondence nebo vzpomínek účastníků, uvedli jsme si i my několik ukázek z tohoto typu literatury. Jelikož si však oba bratři Čapkové (až na vyjímky) obdržené dopisy neschovávali, nahlédli jsme do dopisů, které Karel i Josef posílali svým láskám.

Karel Čapek a jeho lásky

Karel Čapek a jeho lásky

Víte, že?:
  • v březnu 1905 se Karel Čapek v době studií na gymnáziu v Hradci Králové seznámil s ANNOU (Anielkou) NEPEŘENOU, žačkou dívčí měšťanské školy a dcerou hradeckého regenschoriho a majitele hudební školy. Čapkova korespondence byla spíše jednostranná, jeho city nebyly opětovány. Od září 1905 pokračoval Čapek ve studiu na gymnáziu v Brně a poslední dopis Anielce napsal 31.10.1905. Tyto dopisy a básně vyšly i knižně: Čapek, Karel. Listy Anielce. Il. Ludmila Jiřincová. Praha : Lyra Pragensis, 1978. 143 s. – a vy si můžete přečíst malou ukázku.
  • 7. října 1907, v době studií na Akademickém gymnáziu v Praze, se Karel Čapek při zahajovací hodině Linkovy taneční školy seznámil s HERMÍNOU (Minkou) BERGEROVOU, dcerou velkocukráře v Praze. Jejich schůzky trvaly během úvodního i pokračovacího tanečního kurzu v letech 1907 - 1908, a ustaly zřejmě nedlouho po skončení těchto kurzů. V 50. letech 20. století si psala H. Bergerová nedatované memoárové zápisky, ve kterých vzpomíná na oba bratry Čapky. Prostřednictvím krátké ukázky z tohoto textu se nyní můžeme vrátit v čase do mladých let pánů bratrů Josefa a Karla Čapkových.
  • prázdniny roku 1909 trávil Karel Čapek v Lázních sv. Kateřiny u Počátek, kde jeho otec působil jako sezónní lázeňský lékař. Zde se Čapek seznámil s LIBUŠÍ SOLPEROVOU z Jindřichova Hradce, která zde byla s matkou a dvěma bratry na letním bytě. Po skončení prázdnin začala jejich korespondence, která trvala do podzimu roku 1911. Jako ukázku z této korespondence jsme vybrali dopis Karla Čapka z 21.12.1909.
  • v létě roku 1920 se Karel Čapek seznámil s herečkou OLGOU SCHEINPFLUGOVOU, dcerou redakčního kolegy z Národních listů. V době seznámení bylo Olze necelých 19 let a Karlovi 30 let. Jejich korespondence, která trvala až do října 1938, odráží všechny peripetie jejich složitého vztahu. V létě roku 1935, na společné prázdninové cestě po Rakousku, Karel Čapek požádal anglicky Olgu o ruku a 26. srpna 1935 se na vinohradské radnici v Praze vzali. Na ukázku z jejich korespondence jsme vybrali 2 dopisy Karla Čapka Olze z počátku jejich vztahu - z 18.10.1920 a 7.11.1920. Dochovaná část dopisů Karla Olze vyšla knižně: Čapek, Karel. Listy Olze : 1920 – 1938. Praha : Československý spisovatel, 1971. 291 s.
  • 19. prosince 1920, v literárním salonu Anny Lauermanové, se Karel Čapek seznámil s VĚROU HRŮZOVOU, studentkou Českoslovanské obchodní akademie v Praze, dcerou profesora Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Jejich korespondence začala ještě v prosinci 1920, pak však byla na 17 měsíců přerušena (Věra se zasnoubila s novinářem a diplomatem Zdeňkem Bořkem Dohalským). Vzájemné dopisování bylo obnoveno až po zrušeném zasnoubení Věry; vrchol této korespondence je možné řadit mezi léta 1922 – 1923. Věra se 10.10.1923 vdala za Josefa Skoupila a Čapkova láska se postupně změnila v obdivnou náklonnost; svědčí o tom i jeho dopisy, které posílal "milostivé paní" až do roku 1931. Věra Hrůzová se však stala předobrazem princezny Wille v románu Krakatit. Pro přiblížení jejich vztahu si můžete přečíst dopis Karla Čapka Věře z 26.6.1922. Po smrti Věry Skoupilové vyšly dochované dopisy knižně: Karel Čapek Věře Hrůzové : dopisy ze zásuvky. Praha : Melantrich, 1980. 97 s.
Josef Čapek a jeho láska

Josef Čapek a Jarmila Pospíšilová

Víte, že?:
  • ani Josef Čapek nebyl žádný suchar, jak jsme se již mohli přesvědčit ve vzpomínkách Minky Bergerové.
  • jednou z přítelkyň Josefa Čapka z tanečních hodin v letech 1907 - 1908 byla i NINA JEHLIČKOVÁ. Z jejich korespondence, která probíhala pravděpodobně od dubna 1908 do 31.12.1908, jsme vybrali dopis Josefa Čapka z května 1908.
  • v roce 1910, krátce před odjezdem do Paříže, se Josef Čapek seznámil na Uměleckoprůmyslové škole s JARMILOU POSPÍŠILOVOU, pocházející z pražské patricijské rodiny (otec byl advokát). I když se znali teprve krátce, v pařížském odloučení rozpoznal Josef Čapek osudovost svého vztahu k Jarmile, takže díky tomu zkrátil svůj studijní pobyt v Paříži. Na svou lásku však musel čekat osm let, neboť matka Jarmily odmítala dát svou dceru "výstřednímu" umělci bez zajištěné existence.
  • od roku 1910 do roku 1918 se tedy Josef a Jarmila pouze scházeli a psali si (po celou dobu dopisování si vykali a nepřestali si vykat ani později v manželském životě). Josef za tuto dobu napsal Jarmile téměř 150 dopisů a vy si můžete přečíst dopis z 17.12.1910. Knižně vyšly dopisy Josefa Čapka spolu s dalšími texty pod názvem Dvojí osud. Praha : Odeon, 1980. 332 s.
  • teprve 3. května 1919 se Josef a Jarmila vzali a žili spolu až do 1. září 1938, kdy byl Josef Čapek zatčen a odvlečen do koncentračního tábora (zemřel v dubnu 1945). I v koncentračních táborech často vzpomínal na svou ženu Jarmilu, o čemž svědčí jeho báseň Mé ženě.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA NA KVĚTEN

Co si myslíte o zveřejňování soukromé korespondence slavných lidí? Soutěž již byla uzavřena, soutěžící si mohli vybírat z těchto odpovědí: Přináší jiný pohled na jejich osobnost. Je zásahem do jejich soukromí. Důležitý zdroj pro životopisce. Je svědectvím doby.

 
DÍLO JOSEFA ČAPKA - grafika
V noci. 1915, linořez Hlava. 1915-1916, linořez Ženské torzo II. 1914-15, linořez
Josef Čapek: V noci  Josef Čapek: Hlava Josef Čapek: Ženské torzo II
 
Autoportrét. 1918, linořez Hrající si děti. 1935, barevná litografie Chlapec s rybou. 1918, linořez
Josef Čapek: Autoportrét  Josef Čapek: Hrající si děti  Josef Čapek: Chlapec s rybou
Koupání VIII. 1916-1917, linořez Večerní okna (ilustrace ke knize B. Reynka: Rybí šupiny). 1920-22, linořez Zátiší (ilustrace ke knize T. Corbiera Armor. 1922, linořez
 Josef Čapek: Koupání VIII  Josef Čapek: Večerní okna  Josef Čapek: Zátiší

 

 

Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Zajímáte se o pozorování hvězd?
Ano, často vyrážím s dalekohledem a foťákem2 hlasujících
Je to dobrá kulisa pro rande12 hlasujících
Poznám maximálně Velký a Malý vůz34 hlasujících
Po pádu z kola / koloběžky nějaké hvězdičky vidím3 hlasujících
Myslíte těch fotbalových?6 hlasujících
Ne, vadí mi světelný smog7 hlasujících
Ne, sleduji pouze paragrafy29 hlasujících
Celkem hlasujících: 93
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/