České časopisy - 2019

 

 

A

B

C

Č

D

E

F

 

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

 
Vysvětlivky k uložení časopisů:
stud.1 - studovna nalevo od vchodu do knihovny
stud.2 - studovna vpravo od vchodu do knihovny
R - regál
S - skříň s časopisy
Přímý i vzdálený přístup - přímý i vzdálený přístup k plným textům / direct and remote access to the full text
Přímý přístup - přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access
Bílý nápis na obou ikonách oznamuje, ve které databázi se plný text nalézá. Přístup do databáze ASPI - ikonou z plochy na počítačích PF UK.
Volný přístup - volný přístup / open access
 
NÁZEV
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
A
     
Acta Iuridica Olomucensia Volný přístup stud.1/S  
Acta MUP Volný přístup stud.1/R  
Acta Universitatis Carolinae : Iuridica Volný přístup stud.1/S CI-516
Ad notam Volný přístup stud.2 CI-765
A / Věda a výzkum Volný přístup stud.1/S  
Antitrust   stud.2 CII-406
Archivní časopis   stud.1/S CI-659
Šipka nahoru      
B
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Bankovnictví   stud.2  
Bezpečnostní teorie a praxe   stud.2 CI-833
Bulletin advokacie Volný přístup stud.2 CI-495
Bulletin Komory daňových poradců Volný přístup stud.1/R  
Bulletin Národní protidrogové centrály Volný přístup stud.2  
Šipka nahoru      
C
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Common Law Review
Volný přístup stud.1/R  
Šipka nahoru      
Č
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Časopis Matice moravské   stud.1/S CI-373
Časopis Národního muzea. Řada historická
Volný přístup stud.1/S CI-234
Časopis pro právní vědu a praxi Volný přístup stud.1/S CI-769
České právo životního prostředí Volný přístup stud.2 CI-826
Československá psychologie Přímý i vzdálený přístup k plným textům / direct and remote access to the full text stud.1/S CI-555
Český časopis historický Volný přístup stud.1/S CI-304
Šipka nahoru      
D
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Daně a finance   stud.2 CI-786
Daně a právo v praxi Přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access stud.2 CII-397
Daňová a hospodářská kartotéka
Přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access stud.2 CI-788
Dějiny a současnost   stud.1/S  
DOXA Volný přístup stud.1/R  
Šipka nahoru      
E
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Echo Volný přístup stud.1/R  
Ekonom   stud.1/S  
Euro   stud.1/S  
Šipka nahoru      
F
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Filosofický časopis   stud.1/S CI-260
Finance a úvěr Volný přístup stud.2 CII-241
Finanční, daňový a účetní bulletin Přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access stud.2  CI-797
Forum Volný přístup stud.1/S  
Šipka nahoru      
I
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
International and comparative law review Volný přístup stud.1/S  
Šipka nahoru      
J
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Judikatura Evropského soudního dvora
Přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access stud.1/S CI-814
Jurisprudence Přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access stud.2 CI-764
Šipka nahoru      
K
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Komorní listy Volný přístup stud.2  
Konkursní noviny   stud.2  
Kriminalistický sborník   ref. přír. CI-513
Kriminalistika   stud.2 CI-602
Šipka nahoru      
L
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
The Lawyer quarterly Volný přístup stud.1/S CI-207
Šipka nahoru      
M
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Metodické aktuality   ref. přír.  
Mezinárodní vztahy Volný přístup stud.1/S CI-587
Moderní obec   stud.2 CI-800
Moderní řízení   stud.1/S  
Šipka nahoru      
N
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Národní pojištění   stud.2 CI-677
Naše společnost Volný přístup stud.1/S  
Newsletter IVK Volný přístup stud.1/R  
Šipka nahoru      
O
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Obec a finance Volný přístup stud.2 CII-386
Obchodněprávní revue Přímý i vzdálený přístup k plným textům / direct and remote access to the full text stud.2 CII-401
Obchodní právo
Přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access stud.2 CI-758
Odpady   stud.2  
Ochrana přírody Volný přístup stud.2  
Šipka nahoru      
P
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Politická ekonomie Volný přístup stud.1/S CI-224
Práce a mzda
Přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access stud.2 CI-261
Právnické listy Volný přístup stud.1/R  
Právní rádce   stud.1/S CI-775
Právní rozhledy Přímý i vzdálený přístup k plným textům / direct and remote access to the full text stud.1/S CI-757
Právník   stud.1/S CI-207
Právo a bezpečnost Volný přístup stud.1/R  
Právo a rodina
Přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access stud.2 CI-815
PrímaLEX Volný přístup stud.1/S  
Průmyslové vlastnictví Volný přístup stud.2 CI-675
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva   stud.1/S CI-810
Šipka nahoru      
R
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Revue církevního práva Volný přístup stud.1/S CI-802
Revue pro právo a technologie Volný přístup stud.2  CII-403
Rodinné listy
Přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access stud.2  CII-402
Šipka nahoru      
S
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Sbírka instrukcí a sdělení MS ČR Volný přístup stud.1/S CII-302
Sbírka mezinárodních smluv Volný přístup stud.1/S  II6MS
Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR Volný přístup stud.1/S CI-733
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek NS ČR   stud.1/S 9069
Sbírka zákonů ČR Volný přístup  stud.1/S  II6
Sborník archivních prací   stud.1/S CI-60
Slovanský přehled   stud.1/S CI-112
Sociologický časopis Volný přístup stud.1/S CI-560
Sondy   stud.1/S  
Soudce : profesní časopis soudců a soudů ČR Přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access stud.2 CII-399
Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva   stud.2 CI-798
Soudní rozhledy Přímý i vzdálený přístup k plným textům / direct and remote access to the full text stud.2 CI-770
Soudobé dějiny   stud.1/S  
Soukromé právo
Přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access stud.2  
Správní právo Volný přístup stud.2 CI-611
Statistika & my Volný přístup stud.1/S  
Státní zastupitelství Přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access stud.2 CII-394
Stavební právo : bulletin   stud.2  
Šipka nahoru      
T
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Trestněprávní revue Přímý i vzdálený přístup k plným textům / direct and remote access to the full text stud.2 CII-393
Trestní právo
Přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access stud.2 CI-771
Šipka nahoru      
U
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Účetnictví   stud.2 CII-238
Učitelské noviny   stud.1/S  
Ústřední věstník České republiky Volný přístup stud.1/S CII-296
Šipka nahoru      
V
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Veřejná správa   stud.2 CII-22
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Volný přístup stud.1/S CII-35
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Volný přístup stud.1/S CI-644
Věstník Národního bezpečnostního úřadu Volný přístup stud.1/S CII-391
Vlastivědný věstník moravský   stud.1/S CI-485
Výběr důležitých rozhodnutí ESLP pro justiční praxi Přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access stud.1/S 9069
Výrobní družstevnictví Volný přístup stud.1/R  
Šipka nahoru      
Z
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí   stud.1/S  
Zpravodaj Jednoty českých právníků
  stud.1/R  
Šipka nahoru      

 


Návrat do předchozí složky
Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Jak přispíváte k boji s globálním oteplováním?
Nelétám letadlem3 hlasujících
Omezuji jízdu autem6 hlasujících
Jím méně masa14 hlasujících
Kupuji lokální potraviny1 hlasujících
Používám méně plastů6 hlasujících
Třídím odpad44 hlasujících
Nijak, je mi zima39 hlasujících
Celkem hlasujících: 113
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/