České časopisy - 2017

 

 

A

B

C

Č

D

E

F

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

 
Vysvětlivky k uložení časopisů:
stud.1 - studovna nalevo od vchodu do knihovny
stud.2 - studovna vpravo od vchodu do knihovny
R - regál
S - skříň s časopisy
Přímý přístup- přímý i vzdálený přístup k plným textům / direct and remote access to the full text
červené tlačítko- přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access
zelene tlacitko- volný přístup / open access
 
NÁZEV
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
A
     
Acta Iuridica Olomucensia zelené tlačítko stud.1/S  
Acta Universitatis Carolinae - Iuridica zelené tlačítko stud.1/S CI-516
Ad notam zelené tlačítko stud.2 CI-765
Akademický bulletin zelené tlačítko stud.1/S  
Antitrust   stud.2  
Archivní časopis   stud.1/S CI-659
Šipka nahoru      
B
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Bankovnictví   stud.2  
Bezpečnostní teorie a praxe   stud.2  
Bulletin advokacie zelené tlačítko stud.2 CI-495
Bulletin Národní protidrogové centrály zelené tlačítko stud.2  
Šipka nahoru      
C
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Cenový věstník
zelené tlačítko stud.1/R  
Šipka nahoru      
Č
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Časopis Matice moravské   stud.1/S CI-373
Časopis Národního muzea zelené tlačítko stud.1/S CI-234
Časopis pro právní vědu a praxi zelené tlačítko stud.1/S CI-769
České právo životního prostředí zelené tlačítko stud.2 CI-826
Československá psychologie žluté tlačítko stud.1/S CI-555
Český časopis historický zelené tlačítko stud.1/S CI-304
Čtenář   přír.  
Šipka nahoru      
D
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Daně a finance   stud.2 CI-786
Daně a právo v praxi   stud.2 CII-397
Daňová a hospodářská kartotéka (plný text je v ASPI)   stud.2 CI-788
Dějiny a současnost   stud.1/S  
Šipka nahoru      
E
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Ekonom   stud.1/S CIII-4
Euro   stud.1/S  
European journal of environmental sciences
zelené tlačítko    
Šipka nahoru      
F
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Filosofický časopis zelené tlačítko stud.1/S CI-260
Finance a úvěr zelené tlačítko stud.2 CII-241
Finanční, daňový a účetní bulletin   stud.2  CI-797
Finanční zpravodaj
zelené tlačítko stud.1/R CI-643
Forum zelené tlačítko stud.1/S  
Šipka nahoru      
H
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Historická penologie
zelené tlačítko    
Šipka nahoru      
I
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
International and comparative law review (Mezinárodní a srovnávací právní revue) zelené tlačítko stud.1/S  
Šipka nahoru      
J
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Judikatura Evropského soudního dvora (plný text je v ASPI)   stud.1/S CI-814
Jurisprudence zelené tlačítko stud.2 CI-764
Šipka nahoru      
K
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Knihovna : knihovnická revue zelené tlačítko přír.  
Komorní listy zelené tlačítko stud.2  
Konkursní noviny zelené tlačítko stud.2  
Kriminalistický sborník   přír. CI-513
Kriminalistika zelené tlačítko stud.2 CI-602
Šipka nahoru      
L
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
The Lawyer quarterly zelené tlačítko stud.1/S CI-207
Literární noviny   stud.1/S  
Šipka nahoru      
M
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Metodické aktuality   přír.  
Mezinárodní politika
zelené tlačítko stud.1/R CI-489
Mezinárodní vztahy   stud.1/S CI-587
Moderní obec zelené tlačítko stud.2 CI-800
Moderní řízení   stud.1/S  
Šipka nahoru      
N
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Národní pojištění   stud.2 CI-677
Naše společnost zelené tlačítko stud.1/S  
Šipka nahoru      
O
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Obec a finance + příloha   stud.2 CII-386
Obchodněprávní revue  červené tlačítko  stud.2 CII-401
Obchodní právo (plný text je v ASPI)   stud.2 CI-758
Obchodní věstník
  stud.1/R  
Odpady zelené tlačítko stud.2  
Ochrana přírody zelené tlačítko stud.2  
Šipka nahoru      
P
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Parlament ČR: Poslanecká sněmovna - tisky
zelené tlačítko sklad CII-380
                     Poslanecká sněmovna - stenoprotokoly
zelené tlačítko sklad CII-379
                     Senát - těsnopisecké zprávy zelené tlačítko sklad  
Pixel   stud.1/R  
Pojistné rozpravy
zelené tlačítko stud.1/R  
Pojistný obzor
zelené tlačítko   CII-234
Politická ekonomie zelené tlačítko stud.1/S CI-224
Práce a mzda (plný text je v ASPI)   stud.2 CI-261
Právní rádce   stud.1/S CI-775
Právní rozhledy červené tlačítko stud.1/S CI-757
Právník zelené tlačítko stud.1/S CI-207
Právo a rodina (plný text je v ASPI)   stud.2 CI-815
Príma lex zelené tlačítko stud.1/S  
Průmyslové vlastnictví   stud.2 CI-675
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva   stud.1/S CI-810
Šipka nahoru      
R
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Rejstřík rozhodnutí rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR   stud.2 CII-400
Rekodifikace a praxe (změna názvu - viz Soukromé právo)   stud.2  
Revue církevního práva zelené tlačítko stud.1/S CI-802
Revue pro právo a technologie zelené tlačítko stud.2  
Rodinné listy (plný text je v ASPI)   stud.2  
Šipka nahoru      
S
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Sbírka instrukcí a sdělení MS ČR zelené tlačítko stud.1/S CII-302
Sbírka mezinárodních smluv červené tlačítko    
Sbírka zákonů červené tlačítko    
Sborník archivních prací   stud.1/S CI-60
Slovanský přehled zelené tlačítko stud.1/S CI-112
Sociologický časopis zelené tlačítko stud.1/S CI-560
Sondy   stud.1/S  
Současná Evropa
zelené tlačítko stud.1/R  
Soudce : profesní časopis soudců a soudů ČR zelené tlačítko stud.2 CII-399
Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva   stud.2 CI-798
Soudní rozhledy červené tlačítko stud.2 CI-770
Soudobé dějiny   stud.1/S  
Soukromé právo (plný text je v ASPI)   stud.2  
Správní právo zelené tlačítko stud.2 CI-611
Statistika a my zelené tlačítko stud.1/S  
Státní zastupitelství   stud.2 CII-394
Šipka nahoru      
T
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Trestněprávní revue červené tlačítko stud.2 CII-393
Trestní právo (plný text je v ASPI)   stud.2 CI-771
Šipka nahoru      
U
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Účetnictví   stud.2 CII-238
Učitelské noviny zelené tlačítko stud.1/S  
Ústřední věstník České republiky zelené tlačítko stud.1/S CII-296
Šipka nahoru      
V
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Veřejná správa+ Deník veřejné správy   stud.2 CII-22
Věstník České národní banky
zelené tlačítko    
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zelené tlačítko stud.1/S CII-35
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR zelené tlačítko stud.1/S CI-644
Věstník Ministerstva životního prostředí ČR
zelené tlačítko    
Věstník Národního bezpečnostního úřadu zelené tlačítko stud.1/S CII-391
Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu
zelené tlačítko   CI-785
Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů
zelené tlačítko stud.1/S CII-392
Vlastivědný věstník moravský   stud.1/S CI-485
Všehrd : časopis českých právníků
zelené tlačítko   DCI-253
Výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi z pohledu Nejvyššího soudu   stud.1/S 9069
Šipka nahoru      
Z
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí   stud.1/S  
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí - pouze v el. podobě zelené tlačítko    
Šipka nahoru      

 


Návrat do předchozí složky
Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Jak trávíte na podzim volný čas?
Sportem nebo procházkami13 hlasujících
Návštěvou kulturních pořadů4 hlasujících
Návštěvou restaurací, barů, klubů11 hlasujících
Brouzdáním po internetu11 hlasujících
Studiem8 hlasujících
Spánkem24 hlasujících
Četbou8 hlasujících
Celkem hlasujících: 79
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/