České časopisy - 2018

 

 

A

B

C

Č

D

E

F

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

 
Vysvětlivky k uložení časopisů:
stud.1 - studovna nalevo od vchodu do knihovny
stud.2 - studovna vpravo od vchodu do knihovny
R - regál
S - skříň s časopisy
Přímý přístup- přímý i vzdálený přístup k plným textům / direct and remote access to the full text
červené tlačítko- přímý přístup pouze z budovy PF UK / direct access
zelene tlacitko- volný přístup / open access
 
NÁZEV
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
A
     
Acta Iuridica Olomucensia zelené tlačítko stud.1/S  
Acta Universitatis Carolinae - Iuridica zelené tlačítko stud.1/S CI-516
Ad notam zelené tlačítko stud.2 CI-765
Akademický bulletin zelené tlačítko stud.1/S  
Antitrust   stud.2  
Archivní časopis   stud.1/S CI-659
Šipka nahoru      
B
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Bankovnictví   stud.2  
Bezpečnostní teorie a praxe   stud.2  
Bulletin advokacie zelené tlačítko stud.2 CI-495
Bulletin Národní protidrogové centrály zelené tlačítko stud.2  
Šipka nahoru      
C
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Cenový věstník
zelené tlačítko stud.1/R  
Šipka nahoru      
Č
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Časopis Matice moravské   stud.1/S CI-373
Časopis Národního muzea zelené tlačítko stud.1/S CI-234
Časopis pro právní vědu a praxi zelené tlačítko stud.1/S CI-769
České právo životního prostředí zelené tlačítko stud.2 CI-826
Československá psychologie zelené tlačítko stud.1/S CI-555
Český časopis historický zelené tlačítko stud.1/S CI-304
Čtenář   přír.  
Šipka nahoru      
D
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Daně a finance   stud.2 CI-786
Daně a právo v praxi   stud.2 CII-397
Daňová a hospodářská kartotéka (plný text je v ASPI)   stud.2 CI-788
Dějiny a současnost   stud.1/S  
Šipka nahoru      
E
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Ekonom   stud.1/S CIII-4
Euro   stud.1/S  
European journal of environmental sciences
zelené tlačítko    
Šipka nahoru      
F
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Filosofický časopis zelené tlačítko stud.1/S CI-260
Finance a úvěr zelené tlačítko stud.2 CII-241
Finanční, daňový a účetní bulletin   stud.2  CI-797
Finanční zpravodaj
zelené tlačítko stud.1/R CI-643
Forum zelené tlačítko stud.1/S  
Šipka nahoru      
H
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Historická penologie
zelené tlačítko    
Šipka nahoru      
I
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
International and comparative law review (Mezinárodní a srovnávací právní revue) zelené tlačítko stud.1/S  
Šipka nahoru      
J
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Judikatura Evropského soudního dvora (plný text je v ASPI)   stud.1/S CI-814
Jurisprudence zelené tlačítko stud.2 CI-764
Šipka nahoru      
K
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Knihovna : knihovnická revue zelené tlačítko přír.  
Komorní listy zelené tlačítko stud.2  
Konkursní noviny zelené tlačítko stud.2  
Kriminalistický sborník   přír. CI-513
Kriminalistika zelené tlačítko stud.2 CI-602
Šipka nahoru      
L
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
The Lawyer quarterly zelené tlačítko stud.1/S CI-207
Literární noviny   stud.1/S  
Šipka nahoru      
M
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Metodické aktuality   přír.  
Mezinárodní politika
zelené tlačítko stud.1/R CI-489
Mezinárodní vztahy   stud.1/S CI-587
Moderní obec zelené tlačítko stud.2 CI-800
Moderní řízení   stud.1/S  
Šipka nahoru      
N
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Národní pojištění   stud.2 CI-677
Naše společnost zelené tlačítko stud.1/S  
Šipka nahoru      
O
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Obec a finance + příloha   stud.2 CII-386
Obchodněprávní revue  červené tlačítko  stud.2 CII-401
Obchodní právo (plný text je v ASPI)   stud.2 CI-758
Obchodní věstník
  stud.1/R  
Odpady zelené tlačítko stud.2  
Ochrana přírody zelené tlačítko stud.2  
Šipka nahoru      
P
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Parlament ČR: Poslanecká sněmovna - tisky
zelené tlačítko sklad CII-380
                     Poslanecká sněmovna - stenoprotokoly
zelené tlačítko sklad CII-379
                     Senát - těsnopisecké zprávy zelené tlačítko sklad  
Pixel   stud.1/R  
Pojistné rozpravy
zelené tlačítko stud.1/R  
Pojistný obzor
zelené tlačítko   CII-234
Politická ekonomie zelené tlačítko stud.1/S CI-224
Práce a mzda (plný text je v ASPI)   stud.2 CI-261
Právní rádce   stud.1/S CI-775
Právní rozhledy červené tlačítko stud.1/S CI-757
Právník zelené tlačítko stud.1/S CI-207
Právo a rodina (plný text je v ASPI)   stud.2 CI-815
Príma lex zelené tlačítko stud.1/S  
Průmyslové vlastnictví   stud.2 CI-675
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva   stud.1/S CI-810
Šipka nahoru      
R
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Rejstřík rozhodnutí rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR   stud.2 CII-400
Revue církevního práva zelené tlačítko stud.1/S CI-802
Revue pro právo a technologie zelené tlačítko stud.2  
Rodinné listy (plný text je v ASPI)   stud.2  
Šipka nahoru      
S
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Sbírka instrukcí a sdělení MS ČR zelené tlačítko stud.1/S CII-302
Sbírka mezinárodních smluv červené tlačítko    
Sbírka zákonů červené tlačítko    
Sborník archivních prací   stud.1/S CI-60
Slovanský přehled zelené tlačítko stud.1/S CI-112
Sociologický časopis zelené tlačítko stud.1/S CI-560
Sondy   stud.1/S  
Současná Evropa
zelené tlačítko stud.1/R  
Soudce : profesní časopis soudců a soudů ČR   stud.2 CII-399
Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva   stud.2 CI-798
Soudní rozhledy červené tlačítko stud.2 CI-770
Soudobé dějiny   stud.1/S  
Soukromé právo (plný text je v ASPI)   stud.2  
Správní právo zelené tlačítko stud.2 CI-611
Statistika a my zelené tlačítko stud.1/S  
Státní zastupitelství   stud.2 CII-394
Šipka nahoru      
T
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Trestněprávní revue červené tlačítko stud.2 CII-393
Trestní právo (plný text je v ASPI)   stud.2 CI-771
Šipka nahoru      
U
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Účetnictví   stud.2 CII-238
Učitelské noviny zelené tlačítko stud.1/S  
Ústřední věstník České republiky zelené tlačítko stud.1/S CII-296
Šipka nahoru      
V
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Veřejná správa+ Deník veřejné správy   stud.2 CII-22
Věstník České národní banky
zelené tlačítko    
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zelené tlačítko stud.1/S CII-35
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR zelené tlačítko stud.1/S CI-644
Věstník Ministerstva životního prostředí ČR
zelené tlačítko    
Věstník Národního bezpečnostního úřadu zelené tlačítko stud.1/S CII-391
Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu
zelené tlačítko   CI-785
Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů
zelené tlačítko stud.1/S CII-392
Vlastivědný věstník moravský   stud.1/S CI-485
Všehrd : časopis českých právníků
zelené tlačítko   DCI-253
Výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi z pohledu Nejvyššího soudu   stud.1/S 9069
Šipka nahoru      
Z
TEXT
ULOŽENO
SIGNATURA
Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí   stud.1/S  
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí - pouze v el. podobě zelené tlačítko    
Šipka nahoru      

 


Návrat do předchozí složky
Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Co je pro vás typickým symbolem podzimu?
Spousta ovoce a zeleniny4 hlasujících
Padání listí ze stromů60 hlasujících
Vydlabané oranžové dýně4 hlasujících
Jablečný štrůdl4 hlasujících
Sbírání hub6 hlasujících
Ranní vstávání za tmy11 hlasujících
Musím nosit ponožky14 hlasujících
Celkem hlasujících: 103
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/