Červenec 2015

Na každý měsíc roku 2015 Knihovna PF UK připravila různé akce, jejichž součástí byla i nová soutěžní otázka. Na všechny otázky bylo možné odpovídat v průběhu celého roku. Návštěvníci webu, kteří zodpověděli nejvíce soutěžních otázek (správně ty vědomostní), mohli získat zajímavé ceny. Informace o akcích na jednotlivé měsíce Roku bratří Čapků v Knihovně PF UK a soutěžní otázky bylo možné nalézt na webu knihovny.

Logo Roku bratří Čapků v Knihovně PF UK

ČERVENEC 2015

S bratry Čapky se můžeme setkat nejen v literatuře, ale jejich stopy najdeme i na řadě míst v Česku. A jelikož byla doba prázdnin a dovolených, představili jsme některá „čapkovská“ místa, která můžete na svých cestách navštívit.

Víte, kde můžete najít expozice o rodině Čapkových?
 
MALÉ SVATOŇOVICE

MUDr. Antonín Čapek začal pracovat v Malých Svatoňovicích v roce 1883 jako báňský a lázeňský lékař. V roce 1884 se oženil s Boženou Novotnou, dcerou Karla Novotného, obchodníka v Hronově. V roce 1886 se jim v Hronově narodila dcera Helena, v roce 1887 také v Hronově syn Josef a v roce 1890 se v Malých Svatoňovicích narodil syn Karel. V roce 1890 se rodina přestěhovala do Úpice.

V červnu 1946 se uskutečnily v Malých Svatoňovicích za účasti prezidenta republiky Edvarda Beneše Národní oslavy bratří Čapků a pro tuto slavnost byla připravena výstava dokumentů o životě a díle obou bratří. Ještě v témže roce se výstava trvale přesunula do rodného domu Karla Čapka a stala se základem Muzea bratří Čapků. Muzeum je tvořeno dvěma samostatnými expozicemi. V prvním patře je umístěna expozice Karla Čapka, druhé patro je věnováno Josefu Čapkovi (včetně reprezentačního souboru dvaceti olejomaleb).

Pamětní desky, busty, pomníky ...

V roce 1946 byla umístěna na rodném domě Karla Čapka pamětní deska akademického sochaře Karla Dvořáka a v roce 1969 bylo na náměstí v Malých Svatoňovicích postaveno sousoší bratří Čapků akademického sochaře Josefa Malejovského (viz také obrázek na úvodní obrazovce webu).

Dobová fotografie Současný stav Třeba vás naláká i Kavárna Dášeňka
Rodný dům Karla Čapka, Malé Svatoňovice Muzeum Karla Čapka, Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice, Kavárna Dášeňka
ÚPICE

Rodina Čapkových žila v Úpici od června 1890 do července 1907 v domě, který pro ně postavil v letech 1889 – 1890 stavitel Josef Rejsek. V roce 1907 prodal Antonín Čapek dům rodině továrníka Morawetze a Čapci se přestěhovali do Prahy.

Dnes je v bývalém domě rodiny Čapkových služebna Policie ČR. Na požádání je možné prohlédnout si nejen prostory, kde rodina Čapkova žila, ale i malou expozici věnovanou této rodině. V Úpici můžete navštívit Městské muzeum a galerii J.W. Mezerové. Část muzejní expozice mapuje na základě mnoha dokumentů pobyt rodiny Čapkových v Úpici, veřejnou, kulturní a osvětovou činnost dr. Antonína Čapka, dětství a mládí Heleny, Josefa a Karla a jejich další osudy. Část expozice je věnována knížce Devatero pohádek a jejímu vztahu k tomuto kraji.

Pamětní desky, busty, pomníky ...

V roce 1960 byl na bývalém domě rodiny Čapkových umístěn reliéf Ladislava Zámka a v roce 2004 podrobnější informační deska. Pamětní deska byla také v roce 1990 umístěna na budově Základní školy bratří Čapků v Úpici.

Bývalý dům rodiny Čapků s reliéfem od L. Zámka Současný stav Pamětní deska na budově ZŠ bratří Čapků
Dům rodiny Čapků v Úpici - po roce 1960 Současný stav Pamětní deska na budově ZŠ bratří Čapků z roku 1990
PRAHA

V roce 1907 se rodina Čapkových přestěhovala do Prahy III, Říční ulice čp. 11. Na této adrese žili až do jara roku 1925 (v roce 1919 se Josef Čapek oženil, v roce 1924 zemřela matka Božena). Na jaře roku 1925 se přestěhovali oba bratři do vlastního domu v Úzké ulici (od roku 1947 ulice Bratří Čapků). Dvojvilu postavil v letech 1923-1924 architekt Ladislav Machoň ve stylu tzv. národního slohu. Významnou součástí domu byla zahrada, na jejíž podobě se podílel architekt Pavel Dudych. Karel Čapek s otcem se nastěhovali do pravé poloviny domu, Josef Čapek s rodinou obývali levou část domu.

V roce 2013 zakoupila pravou část dvojvily Městská část Praha 10, v levé části domu i nadále bydlí potomci Josefa Čapka. V současné době tým odborníků zpracovává kompletní inventář vily Karla Čapka a připravuje se koncepce jejího zpřístupnění. Termín otevření je pouze pravděpodobný (začátek roku 2018), můžete však zatím absolvovat virtuální prohlídku vily - http://www.praha10.cz/akce-a-projekty/ostatni-projekty/virtualni-prohlidka-capkovy-vily.aspx

Pamětní desky, busty, pomníky ...

V roce 1985 byla na domě v Říční ulici umístěna pamětní deska akademického architekta Osvalda Döberta. Od roku 1983 je na dvojdomě bratří Čapků pamětní deska akademického sochaře Jana Vágnera.

Pamětní deska v Říční ulici 11 Dům bratří Čapků krátce po dostavění Současný stav (pohled ze zahrady)
Pamětní deska v Říční ulici 11 Vila krátce po dostavění Dům bratří Čapků, současný stav, pohled ze zahrady
CHYŠE U ŽLUTIC (Karlovarský kraj)

Od března do konce září roku 1917 působil Karel Čapek jako domácí učitel syna hraběte Vladimíra Lažanského Prokopa. Koncem dubna se rodina i s Čapkem přesunula na zámek v Chyších. Čapka okouzlila okolní krajina a jeho pobyt na zámku ho ovlivnil tak silně, že se promítl i do několika jeho děl: románu Krakatit (klíčová scéna výbuchu krakatitu má svůj předobraz ve výbuchu muniční továrny v nedalekém Bolevci u Plzně), divadelní hry Věc Makropulos a povídek Modrá chryzantéma a Na zámku.

Prokop Lažanský vlastnil zdejší panství do roku 1945, kdy mu bylo zestátněno. V roce 1946 se majitelem zámku stalo Ředitelství lesů a statků, později zde sídlila Střední zemědělská škola. Od roku 1967 se stal správcem ONV Most, za jehož působení došlo ke značné devastaci zámku. Po roce 1989 se stala vlastníkem firma Balnex a.s., která od roku 1993 nabízela zámecký areál k prodeji. V roce 1996 zakoupil zámek Chyše ing. Vladimír Lažanský (potomek vedlejší větve rodu) s cílem tuto památku zachránit. Od června 1996 probíhá celková oprava zámku i parku. Dne 30. května 1999 byla slavnostně otevřena první zámecká expozice včetně stálé výstavy Karel Čapek a západočeský kraj. Obnova zámecké budovy a rozšiřování expozice i nadále pokračuje, obnoven byl i zámecký pivovar.

Pamětní desky, busty, pomníky ...

V roce 1967 byla před zámkem umístěna busta Karla Čapka od akademického sochaře Josefa Adámka.

Dobová fotografie Současný stav Busta Karla Čapka
Zámek Chyše - dobová fotografie Zámek Chyše - současný stav Chyše - busta Karla Čapka
STRŽ VE STARÉ HUTI U DOBŘÍŠE

Dne 26. srpna 1935 se Karel Čapek oženil s Olgou Scheinpflugovou. Od Václava Palivce (bratr Čapkova švagra) dostali novomanželé k doživotnímu užívání dům se zahradou poblíž vesnice Stará Huť u Dobříše. Původně se jednalo o úřednický dům v areálu železárny s názvem Josefodol. Manželé dům upravili na letní sídlo a v podkroví zřídili pokoje pro hosty. Zejména v letních měsících sem často přijížděli různí literáti, novináři, herci a v letech 1937-1938 i politici. Novinář Ferdinand Peroutka pobýval na Strži tak často, že mu Čapek v podkroví zařídil pokojík, kterému se důvěrně říkalo peroutkárna. Na Strži napsal Karel Čapek řadu děl, např. Válku s mloky, Bílou nemoc, První partu.

Po válce byl dům znárodněn (jako majetek V. Palivce) a vystřídalo se v něm několik nájemníků. Teprve v roce 1963 se díky společnému úsilí Olgy Scheinpflugové a Miroslava Halíka podařilo dům získat pro Památník Karla Čapka. Od roku 2003 je Památník příspěvkovou organizací Středočeského kraje a prohlédnout si zde můžete expozici zaměřenou na život a dílo Karla Čapka, Olgu Scheinpflugovou a Ferdinanda Peroutku. Příjemné je i posezení v zahradě a projít se můžete po naučné stezce Karla Čapka.

Pamětní desky, busty, pomníky ...

Od roku 1950 je na domě umístěna pamětní deska akademického sochaře Karla Dvořáka, v roce 2003 byl v areálu zahrady slavnostně odhalen pomník Dášeňce. Autorem je Michael Stránský a obrázky si můžete prohlédnout na webu Památníku ve Fotogalerii.

Strž pravděpodobně v letech 1963-1970 Současný stav Na Strži jsou k dispozici pamětní razítka
Památník Karla Čapka, Strž Památník Karla Čapka, Strž Památník Karla Čapka na Srži - razítka
Víte, kde se v Česku můžete setkat s dalšími pamětními deskami, sochami, informačními tabulemi?

Např. v Hronově, Žacléři, Želivi, Hradci Králové, Brně, Bílovicích na Svitavou, Karlových Varech, Prohoři u Žlutic atd. Malá ukázka:

Želiv Hronov Hradec Králové
Pamětní deska v Želivi Informační tabule v Hronově Pamětní deska v Hradci Králové
Víte, že stopu bratří Čapků najdeme i ve vesmíru?

Čeští astronomové na jejich počest pojmenovali 3 malé planetky, na podrobnosti se můžete podívat na samostatné stránce Planetky.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA NA ČERVENEC

Už jste navštívili nějaké místo spojené s bratry Čapky? Soutěž již byla uzavřena, soutěžící si mohli vybírat z těchto odpovědí: Malé Svatoňovice, Úpice, Chyše u Žlutic, Strž ve Staré Huti, žádé, jiné.
 

DÍLO JOSEFA ČAPKA - ilustrátor dětských knih
Čapek, Karel. Devatero pohádek a ještě jedna jako přívažek od Josefa Čapka. 7. vyd. Il. Josef Čapek. Praha : Albatros, 1986. 252 s.    
Karel Čapek: Devatero pohádek Karel Čapek: Devatero pohádek Karel Čapek: Devatero pohádek
Poláček, Karel. Edudant a Francimor. 8. vyd. (6.  v Albatrosu.). Il. Josef Čapek. Praha : Albatros, 2003. 151 s.    
Karel Poláček: Edudant a Francimor Karel Poláček: Edudant a Francimor Karel Poláček: Edudant a Francimor
Bass, Eduard. Klapzubova jedenáctka. 7. vyd. v Albatrosu. Il. Josef Čapek. Praha : Albatros, 1998. 135 s.    
Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka

 

 

Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Zajímáte se o pozorování hvězd?
Ano, často vyrážím s dalekohledem a foťákem2 hlasujících
Je to dobrá kulisa pro rande12 hlasujících
Poznám maximálně Velký a Malý vůz34 hlasujících
Po pádu z kola / koloběžky nějaké hvězdičky vidím3 hlasujících
Myslíte těch fotbalových?6 hlasujících
Ne, vadí mi světelný smog7 hlasujících
Ne, sleduji pouze paragrafy29 hlasujících
Celkem hlasujících: 93
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/