Acta Universitatis Carolinae Iuridica

Acta Universitatis Carolinae, Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1955 a patří ezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření. V současnosti AUCI vychází 4x ročně.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy.

Vydavatelem AUCI je Univerzita Karlova, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum.

AUCI na webu Nakladatelství Karolinum

I když je AUCI primárně určeno domácím čtenářům, zahraniční zájemci mohou využít anglických, francouzských a německých souhrnů, které jsou připojovány k hlavním článkům a studiím.  Také obsah každého čísla je v anglickém jazyce.

AUCI je recenzovaný časopis, články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries).

Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Jak často chodíte do naší knihovny během semestru?
Denně9 hlasujících
1 - 2x týdně31 hlasujících
2 - 3x za měsíc9 hlasujících
1x za měsíc2 hlasujících
1 - 2x za semestr4 hlasujících
Jen v nejnutnějším případě11 hlasujících
Celkem hlasujících: 66
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/