ABECEDNÍ SEZNAM

Případné problémy s přístupem do databází hlaste na e-mail: matickap @ prf.cuni.cz. Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

Zařazení e-zdroje ve vyhledávači UKAŽ:
Je v UKAŽ - Je v UKAŽ / Is in UKAZ

Není v UKAŽ - Není v UKAŽ / Is not in UKAZ


Abecední seznam zdrojů PF UK na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK) – zahrnuje i dílčí databáze z víceoborových zdrojů a zdroje zakoupené pro celou Univerzitu Karlovu.

A

B

C

E

G

H

I J

K

L

M

N

O

P

S

T

U

V

W

  

ASPI          Není v UKAŽ
  • Přístup do databáze: ikonou z plochy na počítačích PF UK!

Popis: Automatizovaný systém právních informací zachycuje vývoj právní kultury na území současné České a Slovenské republiky v průběhu uplynulých dvou století. Texty právních předpisů jsou v původním i aktualizovaném znění. ASPI dále zahrnuje Vybrané předpisy Evropské unie, Celní sazebník a Kodex kanonického práva.

Více informací o systému ASPI

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)

Nové ASPI
  • Přístup - pro přihlášení použijte své přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby. Používat službu je možné výhradně ke studijním účelům.

nahoru 


BECK-ONLINE          Není v UKAŽ

Popis: Beck-online je právním informačním systémem, který svým uživatelům zpřístupňuje nejen denně aktualizované právní předpisy, ale také veškerou oficiální judikaturu nejvyšších soudů ČR a velké množství judikatury a periodické i neperiodické literatury nakladatelství C.H. Beck, která je s legislativou důsledně provázána.

Přístup do databáze je také možný ikonou z plochy na počítačích PF UK!

Více informací o Beck-online


BECK-ONLINE - německá verze          Není v UKAŽ

Die Datenbank - přímý přístup z PF UK

Die Studienliteratur - přímý přístup z PF UK

Popis: Die Datenbank a Die Studienliteratur jsou právní specializované databáze z nakladatelství C.H. Beck.

nahoru 


CODEXIS®          Není v UKAŽ

Přístup do databáze: ikonou z plochy na počítačích PF UK!

Popis: CODEXIS® je národní a evropský právní systém. Obsahuje právní předpisy ČR, judikaturu ČR, předpisy ES / EU, judikaturu soudních institucí ES / EU a odbornou právní a ekonomickou literaturu.

Více informací o systému CODEXIS®

nahoru 


EBSCOhost          Je v UKAŽ

Popis: jednotné rozhraní vědeckých databází EBSCO. Firma EBSCO umožňuje online přístup k četným databázím s tisíci elektronických časopisů. Zpřístupňuje jak bibliografické údaje, abstrakty, recenze, tak i plné texty časopisů, a tím umožňuje získávání nejaktuálnějších odborných informací z širokého spektra vědních oborů.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK) 


EBSCO eBooks          Je v UKAŽ

Popis: Kolekce e-knih dostupných pro Univerzitu Karlovu v EBSCO eBooks na platformě EBSCOhost. Kolekce obsahuje e-knihy vydavatelství Karolinum a Vydavatelství FF.

Návody: vyhledávání e-knih, stahování e-knih do PC, stahování do mobilních zařízení

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)


ELGAR Online           Je v UKAŽ

Popis: v rámci kolekce e-knih LAW 2018 a LAW 2019 jsou přístupné plné texty publikací z práva a příbuzných oborů.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)


ENDNOTE BASIC          Není v UKAŽ

Popis: EndNote Basic je (bezplatný) volně dostupný citační program pro sběr a správu bibliografických citací a webových referencí.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK) 


EUR-LEX          Není v UKAŽ

Popis: EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právním předpisům Evropské unie a jiným dokumentům, které se považují za veřejné. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí řadu možností vyhledávání.

Více informací o systému EUR-Lex


EZB - Elektronische Zeitschriftenbibliothek          Není v UKAŽ

Popis: Databáze volných časopisů Univerzity Regensburg se zaměřením na obor právo.

Více informací na portálu EZB

nahoru 


GOOGLE KNIHY          Není v UKAŽ

Popis: knihy digitalizované společností Google. Volně přístupný zdroj.

Více informací na PEZ Portál elektronických zdrojů UK) 


GOOGLE SCHOLAR          Není v UKAŽ

Popis: Google umožňuje vyhledávat vědeckou literaturu z mnoha oborů a zdrojů, zahrnující teze, knihy a články.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)

nahoru 


HEIN ONLINE          Je v UKAŽ

Popis: americká databáze právních časopisů a ostatních dokumentů firmy William S. Hein & Co., Inc. Databáze je přístupná pouze v angličtině, časopisy je možné prohlížet v textové nebo obrázkové podobě (naskenované jednotlivé stránky). Vyhledávání je jednak fulltextové nebo prostřednictvím rejstříků (Název časopisu, Autor, Název článku).

UPOZORNĚNÍ: podle licenční smlouvy je zakázáno stahovat celá čísla časopisů!

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)

nahoru        


INTERNATIONAL ENCYCLOPAEDIA OF LAWS - RELIGION LAW          Není v UKAŽ

Producent: Kluwer Law International.

Více informací na IELaws

nahoru


JSTOR          Je v UKAŽ

Popis: poskytuje přístup k plným textům více než 10 milionů článků akademických časopisů, knih a dalších zdrojů v 75 disciplínách.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)


KLUWER LAW ONLINE JOURNALS          Je v UKAŽ

Popis: Kluwer Law Online Journals je kolekce plnotextových časopisů z oblasti práva. Producentem je Kluwer Law International.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)

Více informací na Kluwer Law International


KRAMERIUS NK ČR          Není v UKAŽ

Popis: obsahuje plné texty dokumentů bohemikální produkce 19. – 21. století zdigitalizovaných v rámci projektu Národní digitální knihovny. Umožňuje též přístup k uživatelsky zajímavým a žádaným publikacím od r. 1801 do současnosti a historickým dokumentům do roku 1801 včetně překladů plných textů.

nahoru 


LEGAL SOURCE          Je v UKAŽ

Producent: EBSCO

Popis: významná databáze z oblasti práva, která pokrývá literaturu od roku 1887 a obsahuje více než 1 100 fulltextových časopisů a celkem 2,2 milionu záznamů časopisů, článků, univerzitních publikací, recenzí knih, recenzí právních předpisů atd.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)


LEX GALAXY          Není v UKAŽ

Přístup do databáze: ikonou z plochy na počítačích PF UK!

Popis: originální právní informační systém o českých právních dokumentech od roku 1784 včetně historických právních památek. Obsahuje elektronickou sbírku zákonů a souvisejících dokumentů s možností hledání podle mnoha kritérií s různými možnostmi zobrazování. Navazuje na systém Legsys.

Více informací o LexGalaxy 


LITERATURE ONLINE          Není v UKAŽ

Popis: online knihovna s díly anglické a americké poezie, lze zde nalézt dramata, prózu; deníky v plném znění a další klíčové zdroje kritik a odkazů.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)

nahoru 


MANUSCRIPTORIUM          Je v UKAŽ

Popis: fulltextová badatelská databáze historických zdrojů. Umožňuje přístup k rukopisům a starým tiskům, které jsou uloženy ve sbírkách vědeckých, klášterních, zámeckých a muzejních knihoven a ve fondu Národní knihovny ČR.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK) 


MAX PLANCK ENCYCLOPEDIA OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW ONLINE          Je v UKAŽ

Popis: online encyklopedie mezinárodního práva veřejného. Jedná se o obsáhlé dílo pokrývající stěžejní témata mezinárodního práva a zachycující nejnovější vývoj oboru. Autory jsou přední odborníci z celého světa.

Více informací na Oxford University Press

nahoru 


Nové ASPI          Není v UKAŽ
  • Přístup - pro přihlášení použijte své přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby. Používat službu je možné výhradně ke studijním účelům.

Popis: Automatizovaný systém právních informací zachycuje vývoj právní kultury na území současné České a Slovenské republiky v průběhu uplynulých dvou století. Texty právních předpisů jsou v původním i aktualizovaném znění. ASPI dále zahrnuje Vybrané předpisy Evropské unie, Celní sazebník a Kodex kanonického práva.

Více informací o systému ASPI

nahoru


OAPEN LIBRARY          Je v UKAŽ

Popis: Digitální knihovna, která nabízí volně dostupné recenzované knihy z oblasti (nejen) humanitních a sociálních věd vydávaných konsorciem malých evrospkých akademických vydavatelství (Amsterdam University Press, Göttingen University Press, Manchester University Press, Firenze University Press a další). V Oapen Library je zastoupeno i právo. 

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)


OXFORD HANDBOOKS ONLINE - LAW          Je v UKAŽ

Popis: Oxford Handbooks Online - Law přináší více než 1300 článků a 30 příruček z různých oblastí práva. PF UK má přístup pouze do sekce LAW, ostatní obory nejsou pro fakultu přístupné.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)


 OXFORD JOURNALS          Je v UKAŽ

Popis: online časopisy vydavatelství Oxford University Press.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)

Více informací na serveru Albertina icome Praha

nahoru 


PROQUEST EBOOK CENTRAL          Není v UKAŽ

Popis: nástupce platformy ebrary společnosti ProQuest, kolekce specializovaných e-knih předních producentů, pokrývá celou akademickou sféru.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)

nahoru 


SCOPUS          Je v UKAŽ

Popis: databáze je zaměřena na přírodní vědy, techniku, medicínu, společenské vědy, psychologii, ekonomiku a vědy o životním prostředí. Umožňuje celosvětový přehled abstrakt, článků, patentů, konferencí.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK) 


SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK (SSRN)          Není v UKAŽ

Popis: volně přístupná databáze z oblasti společenských věd a výzkumu. Je složena z několika specializovaných výzkumných sítí jednotlivých společenských věd, včetně oblasti práva. Každá ze sítí SSRN podporuje rychlé šíření výsledků výzkumu tím, že umožňuje vkládání abstraktů dokumentů. ELibrary SSRN se skládá ze dvou částí: databáze abstrakt (abstrakta z více než 276 500 studentských prací i připravované dokumenty) a e-knihovny (více než 227 300 plných textů dokumentů ve formátu PDF a řada výzkumných prací). Plné texty jsou zpřístupněny za poplatek.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)


SPRINGER LINK          Je v UKAŽ

Popis: kolekce elektronických zdrojů nakladatelství Springer Link z oblasti biologie, chemie, lékařství, počítačové vědy, fyziky, matematiky, práva či ekonomie.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)

nahoru 


TAYLOR & FRANCIS ONLINE          Je v UKAŽ

Popis: v jedné ze tří kolekcí renomovaného nakladatelství Taylor & Francis - Social Science & Humanities Library - je zahrnuta i sekce Criminology & Law.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)


ULRICHSWEB          Není v UKAŽ

Popis: databáze poskytuje bibliografické informace o periodikách, ročenkách, nepravidelných pokračováních a dalších titulech (vydávaných v minulosti nebo současnosti) z celého světa.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)

Více informací na serveru Albertina icome Praha

nahoru 


WEB OF SCIENCE          Je v UKAŽ

Popis: obsahuje vědecké časopisy z oblasti přírodních, technických, společenských věd a umění, slouží především pro zjišťování citačních vazeb mezi citovaným a citujícím dokumentem. Přístup k plným textům je omezen. Obsahuje také citační rejstříky, které mohou být použity pro hodnocení autorů a institucí, časopisů a pro vytipování klíčových informačních pramenů pro daný obor nebo problematiku.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)


WESTLAW          Není v UKAŽ

Popis: právnická databáze pro rychlou vyhledávací službu o právu v západních zemích. Databáze je přístupná pouze v angličtině.

Více informací o Westlaw


WIKIPEDIE          Není v UKAŽ

Popis: mnohojazyčná webová encyklopedie s otevřeným obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Jejím cílem je tvorba a celosvětové šíření volně přístupných encyklopedických informací.


WILEY ONLINE LIBRARY          Je v UKAŽ

Popis: Wiley Online Library zprostředkovává přístup k plným textům vědeckých časopisů, knižních edic, knih a referenčních děl z oblasti lékařských, přírodních, sociálních, humanitních věd, umění i práva a kriminologie vydávaných vydavatelstvím Wiley a dceřinými společnostmi.

Více informací na PEZ (Portál elektronických zdrojů UK)


WORLD LEGAL INFORMATION INSTITUTE          Není v UKAŽ

Popis: volný, nezávislý a neziskový přístup k celosvětovému právu. K dispozici je 1829 databází z 123 jurisdikcí prostřednictvím 14 institutů právních informací.

nahoru

Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Zajímáte se o pozorování hvězd?
Ano, často vyrážím s dalekohledem a foťákem2 hlasujících
Je to dobrá kulisa pro rande12 hlasujících
Poznám maximálně Velký a Malý vůz34 hlasujících
Po pádu z kola / koloběžky nějaké hvězdičky vidím3 hlasujících
Myslíte těch fotbalových?6 hlasujících
Ne, vadí mi světelný smog7 hlasujících
Ne, sleduji pouze paragrafy29 hlasujících
Celkem hlasujících: 93
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/