Zvukové knihy v Knihovně PF UK

 

Církevní právo
Popis
Signatura
Kodex kanonického práva. Praha : Svoboda - Libertas, 1995. 10 kazet  
     
Ekonomie
Popis
Signatura
TICHÝ, Luboš a kol. Evropské právo. Praha : Beck, 1991. 50 kazet  
     
Filozofie
Popis
Signatura
Aristoteles. Etika Nikomachova. Bratislava : Pravda, 1979. 8 kazet  
LOCKE, John. Druhé pojednání o vládě. Praha : Svoboda, 1992. 6 kazet  
PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu. I., 1918-1919. Praha : Lidové noviny, 1991. 21 kazet  
PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu. II., 1919. Praha : Lidové noviny, 1991. 21 kazet  
PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu. III., 1920. Praha : Lidové noviny, 1991. 23 kazet  
PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu. IV., 1921-1923. Praha : Lidové noviny, 1991. 24 kazet  
Y GASSET, Jose Ortega. Vzpoura davů. Praha : Naše Vojsko, 1993. 8 kazet  
     
Finanční právo
Popis
Signatura
BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 1999. 31 kazet  
     
Jazyky
Popis
Signatura
HORÁLKOVÁ, Milena. Německý jazyk pro právníky. Praha : Všehrd, 2000 53735
     
Mezinárodní právo soukromé
Popis
Signatura
KUČERA, Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. 6 opr. a dopl. vyd. Brno : Doplněk, 2004. 58719
     
Mezinárodní právo veřejné
Popis
Signatura
MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: obecná část.
2. opr. a dopl. vyd.
Brno : Doplněk, 1997. 9 kazet 51028
POTOČNÝ, Miroslav. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část.
2. dopl. vyd.
Praha : C.H. Beck, 1999. 19 kazet 53335 + kopie
     
Pracovní právo
Popis
Signatura
BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. Praha : C.H. Beck, 2001. 55436
     
Občanské právo
Popis
Signatura
ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Praha : C.H. Beck, 1995. 11 kazet 49226
WINTROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 3., aktualiz. vyd. Praha : Linde, 2004.  23 kazet 58088
     
Politologie
Popis
Signatura
SCRUTON, Roger. Slovník politického myšlení. Praha : Atlantis, 1990. 14 kazet  
     
Pracovní právo
Popis
Signatura
BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. Praha : C.H. Beck, 2001. 55436
     
Právní dějiny
Popis
Signatura
KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin. Římské právo. Praha : Panorama, 1990. 22 kazet. 450343
KINCL, Jaromír. Texty ke studiu obecných dějin státu a práva. I., Starověk, část 1. Praha : SNP, 1977. 14 kazet U/08.2/KiTe/1/1
KINCL, Jaromír. Texty ke studiu obecných dějin státu a práva. I., Starověk, část 2. Praha : SPN, 1977. 17 kazet U/08.2/KiTe/1/2
KINCL, Jaromír a kol. Všeobecné dějiny státu a práva. Praha : Panorama, 1983. 29 kazet  
MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. Praha : Linde, 1997. 22 kazet 57379
     
Právo životní prostředí
Popis
Signatura
DROBNÍK, Jaroslav; DAMOHORSKÝ, Milan. Zákony k ochraně životního prostředí. Praha : C.H. Beck, 1999. 5 kazet 52968
     
Psychologie
Popis
Signatura
KOSEK, Jan. Sociální psychologie pro právníky. Praha : Všehrd, 1992. 5 kazet 52968
     
Sociologie
Popis
Signatura
KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha : Sociologické nakladatelství, 1992. 8 kazet 46567
     
Správní právo
Popis
Signatura
HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. Praha : Beck, 2003. 31 kazet 57603
     
Trestní právo
Popis
Signatura
BRZEK, Antonín. Sexuologie pro právníky. Praha : Karolinum, 1991. 3 kazety  
NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef a kol. Základy kriminologie. Praha : Karolinum, 1993. 12 kazet  
     
Ústavní právo
Popis
Signatura
GERLOCH, Aleš; HŘEBEJK, Jiří; ZOUBEK, Vladimír. Ústavní systém České republiky : základy českého ústavního práva. Praha : Prospektrum, 1994. 10 kazet  
SLÁDEČEK, Vladimír. Ústavní soudnictví. Praha : C.H. Beck, 1999. 9 kazet  
PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. 1. díl, Obecná státověda. Praha : Linde, 1998. 14 kazet 52517/1
PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. 2. díl, Ústavní právo České republiky. Část 1. Praha : Panorama, 1983. 29 kazet  

 

Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Jak se odměňujete (jste odměňováni) za úspěšně vykonané zkoušky?
Velkou oslavou s přáteli10 hlasujících
Peněžnímu dárku se nebráním4 hlasujících
Dopřeju si dlouhý "zimní" spánek31 hlasujících
Jdu si zaběhat2 hlasujících
Něco si koupím pro radost32 hlasujících
Vyrazím na exotický výlet2 hlasujících
Vrátím všechny knihy do knihovny7 hlasujících
Odměny neřeším15 hlasujících
Celkem hlasujících: 103
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/