Právněhistorické studie

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou sborníkem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou, za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

Vůbec první číslo vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Zakladatelem sborníku byl profesor pražské právnické fakulty Václav Vaněček. Sborník byl nejprve připravován péčí Kabinetu právních dějin ČSAV, později v Ústavu státu a práva ČSAV a poté Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS otiskují nejen původní vědecké práce, ale i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS jsou recenzovaným sborníkem, všechny příspěvky procházejí nezávislým recenzním řízením.

PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Zahraniční zájemci mohou využít abstrakt v anglickém, německém, francouzském nebo ruském jazyce, které jsou připojovány k hlavním článkům a studiím. Vybrané příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyce.

Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) vycházejí 1-2x ročně a vydává je Nakladatelství Karolinum
Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Jak se odměňujete (jste odměňováni) za úspěšně vykonané zkoušky?
Velkou oslavou s přáteli10 hlasujících
Peněžnímu dárku se nebráním4 hlasujících
Dopřeju si dlouhý "zimní" spánek31 hlasujících
Jdu si zaběhat2 hlasujících
Něco si koupím pro radost32 hlasujících
Vyrazím na exotický výlet2 hlasujících
Vrátím všechny knihy do knihovny7 hlasujících
Odměny neřeším15 hlasujících
Celkem hlasujících: 103
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/