Oborová brána PRÁVO

VSTUP DO OBOROVÉ BRÁNY PRÁVO

Oborová brána Právo je určena zejména studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům Právnické fakulty UK a její cíle jsou následující:

 • umožnit z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním paralelně prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, plnotextové databáze atd.) z oboru právo, které jsou k dispozici na Univerzitě Karlově (volné i licencované)
 • usnadnit prohledávání různých zdrojů prostřednictvím tzv. přednastavených skupin zdrojů. Výsledky vyhledávání jsou poté sloučeny na základě vztahů mezi záznamy do skupin, což usnadní uživateli další práci s vyhledanými záznamy
 • napomoci při získání plného textu, abstraktu nebo informace o dostupnosti k vyhledanému záznamu pomocí tzv. přidaných služeb SFX
 • díky serveru SFX získat úplný seznam elektronických časopisů, které jsou k dispozici uživatelům z PF UK v odborných databázích
 • po registraci poskytnout uživatelům brány PRÁVO další výhody (mohou si sami vytvářet vlastní seznamy oblíbených zdrojů, ukládat záznamy i dotazy, nastavovat preferované zobrazení atd.).
 • co nejvíce uživatelům brány PRÁVO usnadnit samostatnou tvorbu rešerší na různá témata z oboru právo

 

Typy zpřístupňovaných zdrojů

Zdroje, které brána Právo zpřístupňuje, lze rozdělit na volně dostupné a licencované.

 • Volně dostupné zdroje zařazené do brány Právo může využívat každý návštěvník portálu, bez ohledu na místo pobytu či současnou registraci v Knihovně PF UK.
 • Licencované zdroje jsou předplacené Právnickou fakultou či Univerzitou Karlovou pouze pro studenty, akademické pracovníky a zaměstnance školy.

Do licencovaných zdrojů mohou vstupovat uživatelé dvěma způsoby:

 • přímý přístup (je vázán na IP adresu) je možný ze všech počítačů v síti Univerzity Karlovy či Právnické fakulty UK.
 • vzdálený přístup lze realizovat odkudkoliv na základě přihlášení k účtu. Jako jméno a heslo slouží údaje z průkazu studenta či zaměstnance školy.
 
Přednastavené skupiny zdrojů

Zdroje, o kterých se domníváme, že je výhodné prohledávat je společně, jsou shromážděny do tzv. předvybraných skupin. Tyto skupiny zdrojů jsou vytvářeny proto, aby uživatelům usnadnily orientaci ve zdrojích i vlastní vyhledávání.
Ve Vyhledávači brány Právo byly vytvořeny tyto skupiny zdrojů:

Ve vyhledávači UKAŽ
 • Odborné články - prohledává vybrané databáze s právnickou tématikou. Volný zdroj, přístup k plným textům je pouze pro přihlášené uživatele.
 • Právnické knihovny v ČR - souběžně lze prohledávat katalogy vybraných knihoven s právnickou literaturou, např. katalog knihovny PF UK, knihoven Masarykovy univerzity v Brně atd. Volný zdroj.
Ve vyhledávači MetaLib
 • Licencované databáze PF UK – právo - tato skupina zdrojů je určena pouze pro uživatele z Univerzity Karlovy k paralelnímu prohledávání oborových databází. Jedná se např. o databáze HeinOnline, Kluwer Law Online, EZB – právo.
 • Licencované databáze PF UK – víceoborové – databáze EBSCO, ProQuest, SpringerLink atd.
 • Právo v Primo Central – víceoborový licenovaný zdroj, vyhledávací služba (Ex Libris), specializuje se na odborné a vědecké dokumenty a obsahuje stovky miliónů záznamů.
 • Právnické knihovny v ČR – souběžně lze prohledávat katalogy vybraných knihoven s právnickou literaturou, např. katalog knihovny PF UK, knihoven Masarykovy univerzity v Brně atd. Volný zdroj.
 • Volně přístupné zdroje – tato skupina zdrojů je určena k paralelnímu prohledávání všem zájemcům bez ohledu na jejich působiště. Do této skupiny zařazen Google Scholar, Wikipedia apod.
 • Digitální knihovna – v této skupině jsou k dispozici volně přístupné digitalizované historické prameny české právní vědy.

 

Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Jak se odměňujete (jste odměňováni) za úspěšně vykonané zkoušky?
Velkou oslavou s přáteli10 hlasujících
Peněžnímu dárku se nebráním4 hlasujících
Dopřeju si dlouhý "zimní" spánek31 hlasujících
Jdu si zaběhat2 hlasujících
Něco si koupím pro radost32 hlasujících
Vyrazím na exotický výlet2 hlasujících
Vrátím všechny knihy do knihovny7 hlasujících
Odměny neřeším15 hlasujících
Celkem hlasujících: 103
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/