Oborová brána PRÁVO

VSTUP DO OBOROVÉ BRÁNY PRÁVO

Oborová brána Právo je určena zejména studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům Právnické fakulty UK a její cíle jsou následující:

 • umožnit z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním paralelně prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, plnotextové databáze atd.) z oboru právo, které jsou k dispozici na Univerzitě Karlově (volné i licencované)
 • usnadnit prohledávání různých zdrojů prostřednictvím tzv. přednastavených skupin zdrojů. Výsledky vyhledávání jsou poté sloučeny na základě vztahů mezi záznamy do skupin, což usnadní uživateli další práci s vyhledanými záznamy
 • napomoci při získání plného textu, abstraktu nebo informace o dostupnosti k vyhledanému záznamu pomocí tzv. přidaných služeb SFX
 • díky serveru SFX získat úplný seznam elektronických časopisů, které jsou k dispozici uživatelům z PF UK v odborných databázích
 • po registraci poskytnout uživatelům brány PRÁVO další výhody (mohou si sami vytvářet vlastní seznamy oblíbených zdrojů, ukládat záznamy i dotazy, nastavovat preferované zobrazení atd.).
 • co nejvíce uživatelům brány PRÁVO usnadnit samostatnou tvorbu rešerší na různá témata z oboru právo

 

Typy zpřístupňovaných zdrojů

Zdroje, které brána Právo zpřístupňuje, lze rozdělit na volně dostupné a licencované.

 • Volně dostupné zdroje zařazené do brány Právo může využívat každý návštěvník portálu, bez ohledu na místo pobytu či současnou registraci v Knihovně PF UK.
 • Licencované zdroje jsou předplacené Právnickou fakultou či Univerzitou Karlovou pouze pro studenty, akademické pracovníky a zaměstnance školy.

Do licencovaných zdrojů mohou vstupovat uživatelé dvěma způsoby:

 • přímý přístup (je vázán na IP adresu) je možný ze všech počítačů v síti Univerzity Karlovy či Právnické fakulty UK.
 • vzdálený přístup lze realizovat odkudkoliv na základě přihlášení k účtu. Jako jméno a heslo slouží údaje z průkazu studenta či zaměstnance školy.
 
Přednastavené skupiny zdrojů

Zdroje, o kterých se domníváme, že je výhodné prohledávat je společně, jsou shromážděny do tzv. předvybraných skupin. Tyto skupiny zdrojů jsou vytvářeny proto, aby uživatelům usnadnily orientaci ve zdrojích i vlastní vyhledávání.
Ve Vyhledávači brány Právo byly vytvořeny tyto skupiny zdrojů:

Ve vyhledávači UKAŽ
 • Odborné články - prohledává vybrané databáze s právnickou tématikou. Volný zdroj, přístup k plným textům je pouze pro přihlášené uživatele.
 • Právnické knihovny v ČR - souběžně lze prohledávat katalogy vybraných knihoven s právnickou literaturou, např. katalog knihovny PF UK, knihoven Masarykovy univerzity v Brně atd. Volný zdroj.
Ve vyhledávači MetaLib
 • Licencované databáze PF UK – právo - tato skupina zdrojů je určena pouze pro uživatele z Univerzity Karlovy k paralelnímu prohledávání oborových databází. Jedná se např. o databáze HeinOnline, Kluwer Law Online, EZB – právo.
 • Licencované databáze PF UK – víceoborové – databáze EBSCO, ProQuest, SpringerLink atd.
 • Právo v Primo Central – víceoborový licenovaný zdroj, vyhledávací služba (Ex Libris), specializuje se na odborné a vědecké dokumenty a obsahuje stovky miliónů záznamů.
 • Právnické knihovny v ČR – souběžně lze prohledávat katalogy vybraných knihoven s právnickou literaturou, např. katalog knihovny PF UK, knihoven Masarykovy univerzity v Brně atd. Volný zdroj.
 • Volně přístupné zdroje – tato skupina zdrojů je určena k paralelnímu prohledávání všem zájemcům bez ohledu na jejich působiště. Do této skupiny zařazen Google Scholar, Wikipedia apod.
 • Digitální knihovna – v této skupině jsou k dispozici volně přístupné digitalizované historické prameny české právní vědy.

 

Uložit jako PDF


Anketa
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/