Květen 2015

Na každý měsíc roku 2015 Knihovna PF UK připravila různé akce, jejichž součástí byla i nová soutěžní otázka. Na všechny otázky bylo možné odpovídat v průběhu celého roku. Návštěvníci webu, kteří zodpověděli nejvíce soutěžních otázek (správně ty vědomostní), mohli získat zajímavé ceny. Informace o akcích na jednotlivé měsíce Roku bratří Čapků v Knihovně PF UK a soutěžní otázky bylo možné nalézt na webu knihovny.

Logo Roku bratří Čapků v Knihovně PF UK

KVĚTEN 2015

Tento měsíc jsme se zaměřili na lásky bratří Čapků. A jelikož o soukromém životě významných osobností se často dozvídáme prostřednictvím korespondence nebo vzpomínek účastníků, uvedli jsme si i my několik ukázek z tohoto typu literatury. Jelikož si však oba bratři Čapkové (až na vyjímky) obdržené dopisy neschovávali, nahlédli jsme do dopisů, které Karel i Josef posílali svým láskám.

Karel Čapek a jeho lásky

Karel Čapek a jeho lásky

Víte, že?:
  • v březnu 1905 se Karel Čapek v době studií na gymnáziu v Hradci Králové seznámil s ANNOU (Anielkou) NEPEŘENOU, žačkou dívčí měšťanské školy a dcerou hradeckého regenschoriho a majitele hudební školy. Čapkova korespondence byla spíše jednostranná, jeho city nebyly opětovány. Od září 1905 pokračoval Čapek ve studiu na gymnáziu v Brně a poslední dopis Anielce napsal 31.10.1905. Tyto dopisy a básně vyšly i knižně: Čapek, Karel. Listy Anielce. Il. Ludmila Jiřincová. Praha : Lyra Pragensis, 1978. 143 s. – a vy si můžete přečíst malou ukázku.
  • 7. října 1907, v době studií na Akademickém gymnáziu v Praze, se Karel Čapek při zahajovací hodině Linkovy taneční školy seznámil s HERMÍNOU (Minkou) BERGEROVOU, dcerou velkocukráře v Praze. Jejich schůzky trvaly během úvodního i pokračovacího tanečního kurzu v letech 1907 - 1908, a ustaly zřejmě nedlouho po skončení těchto kurzů. V 50. letech 20. století si psala H. Bergerová nedatované memoárové zápisky, ve kterých vzpomíná na oba bratry Čapky. Prostřednictvím krátké ukázky z tohoto textu se nyní můžeme vrátit v čase do mladých let pánů bratrů Josefa a Karla Čapkových.
  • prázdniny roku 1909 trávil Karel Čapek v Lázních sv. Kateřiny u Počátek, kde jeho otec působil jako sezónní lázeňský lékař. Zde se Čapek seznámil s LIBUŠÍ SOLPEROVOU z Jindřichova Hradce, která zde byla s matkou a dvěma bratry na letním bytě. Po skončení prázdnin začala jejich korespondence, která trvala do podzimu roku 1911. Jako ukázku z této korespondence jsme vybrali dopis Karla Čapka z 21.12.1909.
  • v létě roku 1920 se Karel Čapek seznámil s herečkou OLGOU SCHEINPFLUGOVOU, dcerou redakčního kolegy z Národních listů. V době seznámení bylo Olze necelých 19 let a Karlovi 30 let. Jejich korespondence, která trvala až do října 1938, odráží všechny peripetie jejich složitého vztahu. V létě roku 1935, na společné prázdninové cestě po Rakousku, Karel Čapek požádal anglicky Olgu o ruku a 26. srpna 1935 se na vinohradské radnici v Praze vzali. Na ukázku z jejich korespondence jsme vybrali 2 dopisy Karla Čapka Olze z počátku jejich vztahu - z 18.10.1920 a 7.11.1920. Dochovaná část dopisů Karla Olze vyšla knižně: Čapek, Karel. Listy Olze : 1920 – 1938. Praha : Československý spisovatel, 1971. 291 s.
  • 19. prosince 1920, v literárním salonu Anny Lauermanové, se Karel Čapek seznámil s VĚROU HRŮZOVOU, studentkou Českoslovanské obchodní akademie v Praze, dcerou profesora Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Jejich korespondence začala ještě v prosinci 1920, pak však byla na 17 měsíců přerušena (Věra se zasnoubila s novinářem a diplomatem Zdeňkem Bořkem Dohalským). Vzájemné dopisování bylo obnoveno až po zrušeném zasnoubení Věry; vrchol této korespondence je možné řadit mezi léta 1922 – 1923. Věra se 10.10.1923 vdala za Josefa Skoupila a Čapkova láska se postupně změnila v obdivnou náklonnost; svědčí o tom i jeho dopisy, které posílal "milostivé paní" až do roku 1931. Věra Hrůzová se však stala předobrazem princezny Wille v románu Krakatit. Pro přiblížení jejich vztahu si můžete přečíst dopis Karla Čapka Věře z 26.6.1922. Po smrti Věry Skoupilové vyšly dochované dopisy knižně: Karel Čapek Věře Hrůzové : dopisy ze zásuvky. Praha : Melantrich, 1980. 97 s.
Josef Čapek a jeho láska

Josef Čapek a Jarmila Pospíšilová

Víte, že?:
  • ani Josef Čapek nebyl žádný suchar, jak jsme se již mohli přesvědčit ve vzpomínkách Minky Bergerové.
  • jednou z přítelkyň Josefa Čapka z tanečních hodin v letech 1907 - 1908 byla i NINA JEHLIČKOVÁ. Z jejich korespondence, která probíhala pravděpodobně od dubna 1908 do 31.12.1908, jsme vybrali dopis Josefa Čapka z května 1908.
  • v roce 1910, krátce před odjezdem do Paříže, se Josef Čapek seznámil na Uměleckoprůmyslové škole s JARMILOU POSPÍŠILOVOU, pocházející z pražské patricijské rodiny (otec byl advokát). I když se znali teprve krátce, v pařížském odloučení rozpoznal Josef Čapek osudovost svého vztahu k Jarmile, takže díky tomu zkrátil svůj studijní pobyt v Paříži. Na svou lásku však musel čekat osm let, neboť matka Jarmily odmítala dát svou dceru "výstřednímu" umělci bez zajištěné existence.
  • od roku 1910 do roku 1918 se tedy Josef a Jarmila pouze scházeli a psali si (po celou dobu dopisování si vykali a nepřestali si vykat ani později v manželském životě). Josef za tuto dobu napsal Jarmile téměř 150 dopisů a vy si můžete přečíst dopis z 17.12.1910. Knižně vyšly dopisy Josefa Čapka spolu s dalšími texty pod názvem Dvojí osud. Praha : Odeon, 1980. 332 s.
  • teprve 3. května 1919 se Josef a Jarmila vzali a žili spolu až do 1. září 1938, kdy byl Josef Čapek zatčen a odvlečen do koncentračního tábora (zemřel v dubnu 1945). I v koncentračních táborech často vzpomínal na svou ženu Jarmilu, o čemž svědčí jeho báseň Mé ženě.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA NA KVĚTEN

Co si myslíte o zveřejňování soukromé korespondence slavných lidí? Soutěž již byla uzavřena, soutěžící si mohli vybírat z těchto odpovědí: Přináší jiný pohled na jejich osobnost. Je zásahem do jejich soukromí. Důležitý zdroj pro životopisce. Je svědectvím doby.

 
DÍLO JOSEFA ČAPKA - grafika
V noci. 1915, linořez Hlava. 1915-1916, linořez Ženské torzo II. 1914-15, linořez
Josef Čapek: V noci  Josef Čapek: Hlava Josef Čapek: Ženské torzo II
 
Autoportrét. 1918, linořez Hrající si děti. 1935, barevná litografie Chlapec s rybou. 1918, linořez
Josef Čapek: Autoportrét  Josef Čapek: Hrající si děti  Josef Čapek: Chlapec s rybou
Koupání VIII. 1916-1917, linořez Večerní okna (ilustrace ke knize B. Reynka: Rybí šupiny). 1920-22, linořez Zátiší (ilustrace ke knize T. Corbiera Armor. 1922, linořez
 Josef Čapek: Koupání VIII  Josef Čapek: Večerní okna  Josef Čapek: Zátiší

 

 

Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Jak se odměňujete (jste odměňováni) za úspěšně vykonané zkoušky?
Velkou oslavou s přáteli10 hlasujících
Peněžnímu dárku se nebráním4 hlasujících
Dopřeju si dlouhý "zimní" spánek31 hlasujících
Jdu si zaběhat2 hlasujících
Něco si koupím pro radost32 hlasujících
Vyrazím na exotický výlet2 hlasujících
Vrátím všechny knihy do knihovny7 hlasujících
Odměny neřeším15 hlasujících
Celkem hlasujících: 103
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/