Kvalifikační práce

Knihovna PF UK spravuje rozsáhlý fond vysokoškolských kvalifikačních prací (dále jen VŠKP) - diplomových, rigorózních a disertačních. Ve fondu knihovny jsou VŠKP v papírové podobě uchovávány vždy posledních 5 let, starší práce jsou předávány do Archivu UK. Od 1. ledna 2006 předepisuje novela vysokoškolského zákona všem vysokým školám povinnost zpřístupňovat VŠKP prostřednictvím databáze.

Informace o zpřístupňování obhájených VŠKP
  • Papírové exempláře – uloženy ve skladu knihovny, jsou půjčovány pouze k prezenčnímu studiu.
  • Elektronické verze plných textů - v Repozitáři závěrečných prací UK má PF UK podchycené VŠKP od roku 2007 do 26.2.2017. Zobrazení plných textů je volně přístupné bez nutnosti přihlášení.
  • Elektronické verze plných textů - Digitální repozitář UK - v repozitáři jsou závěrečné práce od 27.2.2017. Starší kvalifikační práce budou postupně doplňovány. Zobrazení plných textů je volně přístupné bez nutnosti přihlášení. Pro přístup k pracem s omezeným přístupem bude doplněno přihlašování účty UK, resp. federativní autentizace.
  • Bibliografické záznamy obhájených VŠKP - obsaženy v Katalogu PF UK. Pokud je k záznamu VŠKP připojena elektronická verze plného textu, lze ji zobrazit přímo z katalogu.
 
Související odkazy
Opatření rektora č. 13/2017 - Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací
Opatření děkana č. 12 / 2014 - upravující podrobnosti pro závěrečné práce, jejich zadávání, odevzdávání a zveřejňování
Opatření rektora č. 6 / 2010 - Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací
Zákon č. 111/1998 Sb. - O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Open Access Theses and Disertations - neomezený online přístup do diplomových a dizertačních prací volně publikovaných po celém světě, na více než 800 vysokých školách, univerzitách a výzkumných institucích.


 

Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Jak se odměňujete (jste odměňováni) za úspěšně vykonané zkoušky?
Velkou oslavou s přáteli10 hlasujících
Peněžnímu dárku se nebráním4 hlasujících
Dopřeju si dlouhý "zimní" spánek31 hlasujících
Jdu si zaběhat2 hlasujících
Něco si koupím pro radost32 hlasujících
Vyrazím na exotický výlet2 hlasujících
Vrátím všechny knihy do knihovny7 hlasujících
Odměny neřeším15 hlasujících
Celkem hlasujících: 103
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/