Informace pro studenty 1. ročníku PF UK

Úvodní exkurze
Vždy začátkem semestru knihovna pořádá pro studenty prvního ročníku exkurze, ve kterých jsou seznámeni s provozem knihovny a se základními službami, které knihovna poskytuje.
 
Přihlášení do knihovny
Do knihovny se může přihlásit každý student PF UK, který vlastní průkaz studenta. Tento průkaz slouží zároveň také jako knihovní průkaz (je možné si na něj půjčovat a vracet knihy). Další informace o přihlášení se dozvíte u registračního pultu.
 
Návštěva knihovny
Uživatelé si při každé návštěvě knihovny (před průchodem elektronickou zabezpečovací branou) musí odložit tašku a kabát do skříňky. Klíč ke skříňce je možné získat u výpůjčního pultu po předložení čtenářského průkazu.
 
Půjčování literatury
Studenti PF UK si mohou zapůjčit literaturu a další dokumenty z fondu knihovny
 • absenčně (domů)
 • prezenčně (pouze v areálu knihovny).
 
Zapůjčit si lze následující typy dokumentů:
 • knihy - knihy se zeleným proužkem je možné zapůjčit absenčně, s červeným pouze prezenčně. U knih s červeným pruhem lze využít možnost tzv. víkendové výpůjčky (zpravidla od pátku 16.00 hodin do pondělí max. 12.00 hodin)
 • časopisy - pouze prezenční výpůjčka
 • CD - prezenční výpůjčka i absenční krátkodobá výpůjčka (14 dní)
 • skripta - absenční i prezenční výpůjčka
 • kvalifikační práce (diplomové práce, rigorózní práce, dizertace) – pouze prezenční výpůjčka. Podrobnosti ke kvalifikačním pracím najdete v oddíle Kvalifikační práce.
 
Vyhledávání literatury
Veškeré informace o dokumentech z knihovního fondu (tj. umístění, možnost výpůjčky atd.) je možné zjistit v knihovním katalogu, který je přístupný prostřednictvím webové stránky knihovny nebo přímo z terminálů umístěných v knihovně.
Pro zjištění umístění dokumentu v areálu knihovny slouží SIGNATURA, která je tvořena následujícím způsobem:
 
 • číselný kód skupiny - např. 08.21 (římské právo)
 • kód země - např. CZ
  Pro vyjádření kódu země se užívá mezinárodních zkratek pro označení automobilů. Kód země vyjadřuje zemi původu knihy, pouze u skupiny 09.0 (jazyky) výjimečně označuje obsah.
 • formální znak - např. SkŘí
  Je tvořen prvními dvěma písmeny ze jména autora a prvními dvěma písmeny z názvu knihy. V případě, že je kniha dílem kolektivním, používají se čtyři první písmena z názvu knihy. Formální znak určuje pořadí knih stejné skupiny a provenience.
 • číselné rozlišení - např. SkŘí1, SkŘí2
  Použije se v případě, že by u různých publikací vznikl stejný formální znak.
 • číslovka za lomítky - např. SkŘí/1, SkŘí//2
  Číslovka za jednoduchým lomítkem označuje pořadí svazku u vícesvazkových publikací, číslovka za dvojitým lomítkem označuje pořadí vydání. Tento údaj zaručuje uložení všech svazků vícesvazkového díla pohromadě a uložení všech vydání jednoho titulu na jednom místě.
 • příklad - Dědič, Jan. Obchodní zákoník : komentář. Praha : Prospektrum, 1997. - signatura: 14.0/CZ/DěOb
 
Obory se signaturami 0 - 8 jsou umístěny ve studovně I, 9 - 19 ve studovně II a 20 - 21 ve studovně I, v podzemním podlaží.
 
Dostupnost studijní literatury
Dostupnost studijní literatury je tradičně prvním oříškem pro nové studenty. Fakultní knihovna je vybavena především pro studium ve studovnách a pouze malé procento učebních textů lze vypůjčit k domácímu studiu. Proto je nutné při shánění učebnic kombinovat různé možnosti.
 
Další užitečné zdroje
 • kopírovací služby - v knihovně jsou k dispozici tři samoobslužné kopírky, na kterých je vhodné si pořídit kratší, málo dostupné texty (např. časopisecké články, statě, zákony apod.)
 • služby dalších specializovaných knihoven – odkazy na jejich katalogy najdete na webu knihovny v oddíle Katalogy
 • mimopražským posluchačům doporučujeme obrátit se na knihovny v místě jejich trvalého bydliště
 • nákup literatury v knihkupectví Aleš Čeněk přímo v budově fakulty
otevírací doba: pondělí až pátek 9 – 18 hod.
 • nebo v prodejně téhož vydavatele: Prvního Pluku 17, Praha 8 – Karlín, http://www.alescenek.cz
 • nákup učebních pomůcek od kolegů z vyšších ročníků - konkrétní nabídky bývají vyvěšeny na nástěnkách ve vstupní hale fakulty. Při nákupu učebnic z druhé ruky doporučujeme sledovat jejich aktuálnost a použitelnost.
 
Základní informace o knihovně vám budou sděleny při zápisu.
 
KAŽDÝ UŽIVATEL KNIHOVNY BY SE MĚL DOBŘE SEZNÁMIT S PROVOZNÍM A VÝPŮJČNÍM ŘÁDEM.

 

Uložit jako PDF


Anketa
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/