2016

 

 

A

B

C

Č

D

E

F

H

CH

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

 
 
Vysvětlivky k uložení časopisů:
stud.1 - studovna nalevo od vchodu do knihovny
stud.2 - studovna vpravo od vchodu do knihovny
R - regál
S - skříň s časopisy
 
NÁZEV
ULOŽENO
SIGNATURA
A
   
Acta Iuridica Olomucensia stud.1/S  
Acta Universitatis Carolinae - Iuridica + seznam čísel stud.1/S CI-516
Ad notam stud.2 CI-765
Akademický bulletin stud.1/S  
Antitrust stud.2  
Archivní časopis stud.1/S CI-659
Šipka nahoru    
B
   
Bankovnictví stud.2  
Bezpečnostní teorie a praxe stud.2  
Bulletin advokacie stud.2 CI-495
Bulletin Národní protidrogové centrály stud.2  
Šipka nahoru    
C
   
Cenový věstník - pouze v el. podobě stud.1/R  
Šipka nahoru    
Č
   
Časopis Matice moravské stud.1/S CI-373
Časopis Národního muzea stud.1/S CI-234
Časopis pro právní vědu a praxi - obsahy, plné texty stud.1/S CI-769
České právo životního prostředí stud.2 CI-826
Československá psychologie stud.1/S CI-555
Český časopis historický stud.1/S CI-304
Čtenář přír.  
Šipka nahoru    
D
   
Daně a finance stud.2 CI-786
Daně a právo v praxi stud.2 CII-397
Daňová a hospodářská kartotéka stud.2 CI-788
Dějiny a současnost stud.1/S  
Demografie stud.1/S CII-275
Šipka nahoru    
E
   
Ekonom stud.1/S CIII-4
Euro stud.1/S  
European journal of environmental sciences - pouze v el. podobě    
Šipka nahoru    
F
   
Filosofický časopis stud.1/S CI-260
Finance a úvěr stud.2 CII-241
Finanční, daňový a účetní bulletin stud.2  CI-797
Finanční zpravodaj - pouze v el. podobě stud.1/R CI-643
Forum stud.1/S  
Šipka nahoru    
H
   
Historická penologie - pouze v el. podobě    
Šipka nahoru    
CH
   
Chip stud.1/R  
Šipka nahoru    
I
   
International and comparative law review (Mezinárodní a srovnávací právní revue) stud.1/S  
Šipka nahoru    
J
   
Judikatura Evropského soudního dvora stud.1/S CI-814
Jurisprudence stud.2 CI-764
Šipka nahoru    
K
   
Knihovna : knihovnická revue přír.  
Knižní novinky přír.  
Komorní listy stud.2  
Konkursní noviny stud.2  
Kriminalistický sborník přír. CI-513
Kriminalistika stud.2 CI-602
Šipka nahoru    
L
   
The Lawyer quarterly stud.1/S CI-207
Listy stud.1/S  
Literární noviny stud.1/S  
Šipka nahoru    
M
   
Mezinárodní politika - pouze v el. podobě stud.1/R CI-489
Mezinárodní vztahy stud.1/S CI-587
Moderní obec stud.2 CI-800
Moderní řízení stud.1/S  
Šipka nahoru    
N
   
Národní pojištění stud.2 CI-677
Naše společnost stud.1/S  
Šipka nahoru    
O
   
Obec a finance + příloha stud.2 CII-386
Obchodněprávní revue  stud.2 CII-401
Obchodní právo stud.2 CI-758
Obchodní věstník - pouze v el. podobě stud.1/R  
Odpady stud.2  
Ochrana přírody stud.2  
Šipka nahoru    
P
   
Parlament ČR :Poslanecká sněmovna - Tiskyod 1.12.2011 pouze v el. podobě sklad CII-380
Stenoprotokoly ze schůzí PS - pouze v el. podobě sklad CII-379
Senát - Těsnopisecká zprávy - pouze v el. podobě sklad  
Parlamentní listy - pouze v el. podobě    
Pixel stud.1/R  
Pojistné rozpravy - pouze v el. podobě stud.1/R  
Pojistný obzor - pouze v el. podobě   CII-234
Politická ekonomie stud.1/S CI-224
Práce a mzda stud.2 CI-261
Právní rádce stud.1/S CI-775
Právní rozhledy stud.1/S CI-757
Právník stud.1/S CI-207
Právo a rodina stud.2 CI-815
Príma lex stud.1/S  
Průmyslové vlastnictví stud.2 CI-675
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva stud.1/S CI-810
Šipka nahoru    
R
   
Rejstřík rozhodnutí rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR stud.2 CII-400
Rekodifikace a praxe (změna názvu - viz Soukromé právo) stud.2  
Revue církevního práva stud.1/S CI-802
Revue pro právo a technologie stud.2  
Rodinné listy stud.2  
Šipka nahoru    
S
   
Sbírka instrukcí a sdělení MS ČR stud.1/S CII-302
Sborník archivních prací stud.1/S CI-60
Slovanský přehled stud.1/S CI-112
Sociologický časopis stud.1/S CI-560
Sondy stud.1/S  
Současná Evropa - pouze v el. podobě stud.1/R  
Soudce : profesní časopis soudců a soudů ČR stud.2 CII-399
Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva stud.2 CI-798
Soudní rozhledy stud.2 CI-770
Soudobé dějiny stud.1/S  
Soukromé právo stud.2  
Správní právo stud.2 CI-611
Statistika stud.1/S CI-550
Statistika a my stud.1/S  
Státní zastupitelství stud.2 CII-394
Šipka nahoru    
T
   
Trestněprávní revue stud.2 CII-393
Trestní právo stud.2 CI-771
Šipka nahoru    
U
   
Účetnictví stud.2 CII-238
Učitelské noviny stud.1/S  
Ústřední věstník České republiky stud.1/S CII-296
Šipka nahoru    
V
   
Veřejná správa+ Deník veřejné správy stud.2 CII-22
Věstník České národní banky - pouze v el. podobě    
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR stud.1/S CII-35
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR stud.1/S CI-644
Věstník Ministerstva životního prostředí ČR - pouze v el. podobě    
Věstník Národního bezpečnostního úřadu stud.1/S CII-391
Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu - pouze v el. podobě   CI-785
Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů - pouze v el. podobě stud.1/S CII-392
Vlastivědný věstník moravský stud.1/S CI-485
Všehrd : časopis českých právníků - pouze v el. podobě   DCI-253
Výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi z pohledu Nejvyššího soudu stud.1/S 9069
Šipka nahoru    
Z
   
Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí stud.1/S  
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí - pouze v el. podobě    
Šipka nahoru    

 

Uložit jako PDF


Anketa
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/