2016

 

 

A

B

C

Č

D

E

F

H

CH

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

 
 
Vysvětlivky k uložení časopisů:
stud.1 - studovna nalevo od vchodu do knihovny
stud.2 - studovna vpravo od vchodu do knihovny
R - regál
S - skříň s časopisy
 
NÁZEV
ULOŽENO
SIGNATURA
A
   
Acta Iuridica Olomucensia stud.1/S  
Acta Universitatis Carolinae - Iuridica + seznam čísel stud.1/S CI-516
Ad notam stud.2 CI-765
Akademický bulletin stud.1/S  
Antitrust stud.2  
Archivní časopis stud.1/S CI-659
Šipka nahoru    
B
   
Bankovnictví stud.2  
Bezpečnostní teorie a praxe stud.2  
Bulletin advokacie stud.2 CI-495
Bulletin Národní protidrogové centrály stud.2  
Šipka nahoru    
C
   
Cenový věstník - pouze v el. podobě stud.1/R  
Šipka nahoru    
Č
   
Časopis Matice moravské stud.1/S CI-373
Časopis Národního muzea stud.1/S CI-234
Časopis pro právní vědu a praxi - obsahy, plné texty stud.1/S CI-769
České právo životního prostředí stud.2 CI-826
Československá psychologie stud.1/S CI-555
Český časopis historický stud.1/S CI-304
Čtenář přír.  
Šipka nahoru    
D
   
Daně a finance stud.2 CI-786
Daně a právo v praxi stud.2 CII-397
Daňová a hospodářská kartotéka stud.2 CI-788
Dějiny a současnost stud.1/S  
Demografie stud.1/S CII-275
Šipka nahoru    
E
   
Ekonom stud.1/S CIII-4
Euro stud.1/S  
European journal of environmental sciences - pouze v el. podobě    
Šipka nahoru    
F
   
Filosofický časopis stud.1/S CI-260
Finance a úvěr stud.2 CII-241
Finanční, daňový a účetní bulletin stud.2  CI-797
Finanční zpravodaj - pouze v el. podobě stud.1/R CI-643
Forum stud.1/S  
Šipka nahoru    
H
   
Historická penologie - pouze v el. podobě    
Šipka nahoru    
CH
   
Chip stud.1/R  
Šipka nahoru    
I
   
International and comparative law review (Mezinárodní a srovnávací právní revue) stud.1/S  
Šipka nahoru    
J
   
Judikatura Evropského soudního dvora stud.1/S CI-814
Jurisprudence stud.2 CI-764
Šipka nahoru    
K
   
Knihovna : knihovnická revue přír.  
Knižní novinky přír.  
Komorní listy stud.2  
Konkursní noviny stud.2  
Kriminalistický sborník přír. CI-513
Kriminalistika stud.2 CI-602
Šipka nahoru    
L
   
The Lawyer quarterly stud.1/S CI-207
Listy stud.1/S  
Literární noviny stud.1/S  
Šipka nahoru    
M
   
Mezinárodní politika - pouze v el. podobě stud.1/R CI-489
Mezinárodní vztahy stud.1/S CI-587
Moderní obec stud.2 CI-800
Moderní řízení stud.1/S  
Šipka nahoru    
N
   
Národní pojištění stud.2 CI-677
Naše společnost stud.1/S  
Šipka nahoru    
O
   
Obec a finance + příloha stud.2 CII-386
Obchodněprávní revue  stud.2 CII-401
Obchodní právo stud.2 CI-758
Obchodní věstník - pouze v el. podobě stud.1/R  
Odpady stud.2  
Ochrana přírody stud.2  
Šipka nahoru    
P
   
Parlament ČR :Poslanecká sněmovna - Tiskyod 1.12.2011 pouze v el. podobě sklad CII-380
Stenoprotokoly ze schůzí PS - pouze v el. podobě sklad CII-379
Senát - Těsnopisecká zprávy - pouze v el. podobě sklad  
Parlamentní listy - pouze v el. podobě    
Pixel stud.1/R  
Pojistné rozpravy - pouze v el. podobě stud.1/R  
Pojistný obzor - pouze v el. podobě   CII-234
Politická ekonomie stud.1/S CI-224
Práce a mzda stud.2 CI-261
Právní rádce stud.1/S CI-775
Právní rozhledy stud.1/S CI-757
Právník stud.1/S CI-207
Právo a rodina stud.2 CI-815
Príma lex stud.1/S  
Průmyslové vlastnictví stud.2 CI-675
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva stud.1/S CI-810
Šipka nahoru    
R
   
Rejstřík rozhodnutí rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR stud.2 CII-400
Rekodifikace a praxe (změna názvu - viz Soukromé právo) stud.2  
Revue církevního práva stud.1/S CI-802
Revue pro právo a technologie stud.2  
Rodinné listy stud.2  
Šipka nahoru    
S
   
Sbírka instrukcí a sdělení MS ČR stud.1/S CII-302
Sborník archivních prací stud.1/S CI-60
Slovanský přehled stud.1/S CI-112
Sociologický časopis stud.1/S CI-560
Sondy stud.1/S  
Současná Evropa - pouze v el. podobě stud.1/R  
Soudce : profesní časopis soudců a soudů ČR stud.2 CII-399
Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva stud.2 CI-798
Soudní rozhledy stud.2 CI-770
Soudobé dějiny stud.1/S  
Soukromé právo stud.2  
Správní právo stud.2 CI-611
Statistika stud.1/S CI-550
Statistika a my stud.1/S  
Státní zastupitelství stud.2 CII-394
Šipka nahoru    
T
   
Trestněprávní revue stud.2 CII-393
Trestní právo stud.2 CI-771
Šipka nahoru    
U
   
Účetnictví stud.2 CII-238
Učitelské noviny stud.1/S  
Ústřední věstník České republiky stud.1/S CII-296
Šipka nahoru    
V
   
Veřejná správa+ Deník veřejné správy stud.2 CII-22
Věstník České národní banky - pouze v el. podobě    
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR stud.1/S CII-35
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR stud.1/S CI-644
Věstník Ministerstva životního prostředí ČR - pouze v el. podobě    
Věstník Národního bezpečnostního úřadu stud.1/S CII-391
Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu - pouze v el. podobě   CI-785
Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů - pouze v el. podobě stud.1/S CII-392
Vlastivědný věstník moravský stud.1/S CI-485
Všehrd : časopis českých právníků - pouze v el. podobě   DCI-253
Výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi z pohledu Nejvyššího soudu stud.1/S 9069
Šipka nahoru    
Z
   
Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí stud.1/S  
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí - pouze v el. podobě    
Šipka nahoru    

 

Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Jak se odměňujete (jste odměňováni) za úspěšně vykonané zkoušky?
Velkou oslavou s přáteli10 hlasujících
Peněžnímu dárku se nebráním4 hlasujících
Dopřeju si dlouhý "zimní" spánek31 hlasujících
Jdu si zaběhat2 hlasujících
Něco si koupím pro radost32 hlasujících
Vyrazím na exotický výlet2 hlasujících
Vrátím všechny knihy do knihovny7 hlasujících
Odměny neřeším15 hlasujících
Celkem hlasujících: 103
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/